Ранджова търса

 • Други имена
  Ранджова трапа
 • Дължина
  27 m.
 • Дълбочина
  -13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Trichoniscus
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Ранджова търса | Ранджалова трапа

  БФСп № 1055

  № район и пещера

  202012 Район и област Салашки район, Старопланинска област Местоположение Местност Типченски венец Махала / квартал
  Населено място с. Превала Код на ЕКАТТЕ 58116 Община Чипровци Област Монтанска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пропастна пещера Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 27м Денивелация (- , +) 13м (-13м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Петър Трантеев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Академик“ София Година 1973 Мащаб 1: 100 Прекартирали М. Златкова, Р. Кънчева – „Академик“ София 1982г., В. Георгиев, С. Чобанов, К. Илиев – „Пъстринец“ Монтана – 1989г. Последна карта 1989г.

  История на откриването Картирана от „Академик“ София през м. март 1982г. Прекартирана от „Пъстринец“ Монтана на 14/01/1989г.

  Местонахождение Намира се на 2. 3км северозападно от с. Превала в местността Типченски венец, на югоизточния склон на вр. Типчен. От пещерата „Меча дупка“ се продължава в северозападна посока в основата на скалния венец и след 300м се достига до входа на „Ранджова търса“. Азимута му към вр. Типчен е 331 градуса . Намирането му е сравнително лесно. Образувана в среднослоисти, сивобели варовици, тнасящи се към южното бедро на Салашката синклинала.

  Описание на пещерата Входът е разположен в основата на скалния венец. Пред него има поляна. Формата му е овална с ширина 0, 8м и дължина 3, 5м. От входа започва пропаст с дълбочина 7м. От дъното на пропастта започва низходяща галерия, която завършва със срутище. Липсват вторични образувания.

  Екипиране за ТЕВ Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.

  Карта

 • Картировач(и)
  Петър Трантеев, М. Златкова, Р. Кънчева, В. Георгиев, С. Чобанов, К. Илиев СПК "Академик" София, ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  1982-03-08