Врелото в селото

 • Други имена
  Водната пещера
 • Дължина
  96 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  445 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Trichoniscus anophtalmus,Niphargus bureschi,Cyphoniscellus gueorguievi,Rana rinibunda,Vopoiulus venustus,Oxychilus glabe
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Врелото

  в селото с. Превала обл. Монтана Рег.№ 1054  20. 05. 2010 Местоположение и достъп: Пещерата се намира в северния край на селото. До нея води асфалтирана улица, тръгваща от чешмата на площада.

  Описание: Входа е разположен в основата на скален венец. Формата му е правоъгълна с размери: широчина 4 м. и височина 1 м. Гледа на югоизток. От дясната му страна има късо, ниско уширение. Входа е преграден с мрежа, тъй като водата от пещерата се ползва за питейни нужди. Пещерата има една хоризонтална, водна галерия с две къси сухи разклонения от дясната си страна. По цялото и протежение, по посока на входа тече подземна река, която на места е с дълбочина до 1 м. Реката извира от крайната част на пещерата от сигон, намиращ се вляво, под нивото на водната повърхност. В тази част се срещат и сталактити с малки размери. Времето за проникване е около 15 мин.

  История на проучването: Пещерата е картирана от ПК „Академик“-гр. София по време на клубна женска експедиция през м. март 1982г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  М.Златкова СПК "Академик" София
 • Дата
  1982-03-08