Пукоя

 • Други имена
 • Дължина
  48 m.
 • Дълбочина
  178 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Забелязани са единични екземпляри от прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  п»ї *РџСѓРєРѕСЏ

  СЃ. Паволче *Община Враца *Врачанска област –

  Местност: Крушовски дол /Асфалтовата база/-

  Врачански карстов район в„– 203 –

  Старопланинска област –

  Статус В национален парк (резерват)-

  G P S – E 23, 351980 N 43, 094540 – WGS84 –

  Рег. № 509 *Код № 203058 *НМВ 743м.

  Обща дължина 226м. *Денивелация -178м.

  Екипиране за ТЕВ:

  Необходим инвентар: Въжета – 2С…10Рј, 40Рј, 15Рј, 30Рј, 2С…80Рј, РїСЂРёРјРєРё 10Р±СЂ, планки 10Р±СЂ СЃ 1 таванна, караб. 14Р±СЂ. Първото въже СЃРµ РІСЂСЉР·РІР° РґРѕ РІС…РѕРґР°, Р·Р° РґР° СЃРµ улесни достигането СЃ багаж. След 2 тесняка СЃРµ достига 5Рј праг, възможен Рё РЅР° класика, РЅРѕ РїРѕ-РґРѕР±СЂРµ РґР° СЃРµ екипира РЅР° образувание Рё СЃРїРёС‚. Следващия отвес Рµ веднага след тесняк. Въжето СЃРµ фиксира Р·Р° скално образувание Рё след тесняка РёРјР° 2 спита. Преди площадката РёРјР° прехвърляне СЃ 2 РїСЂРёРјРєРё РЅР° дясната стена. Следващия отвес може Рё класика, РЅРѕ Рµ желателно СЃ въже, фиксирано РЅР° образувания. Закрепване Р·Р° отвеса след класиката РЅР° 2 спита, РЅР° 2-3Рј РїРѕ-надолу прехвърляне РЅР° РїСЂРёРјРєР°, РЅР° още 10Рј – прехвърляне РЅР° РїСЂРёРјРєР°. Следващия най-голям отвес (120Рј) Рµ СЃ началво закрепване РЅР° 2 спита, РЅР° 7-8Рј РёРјР° СЃРїРёС‚ РЅР° тавана (характерно място – кладенеца Рµ тесен Рё след спита СЃРµ разширява). РћС‚ таванния СЃРїРёС‚ 30Рј РґРѕ голям сталактит РІ РґСЏСЃРЅРѕ, РЅР° който СЃРµ прави прехвърляне СЃ РїСЂРёРјРєРё, спускат СЃРµ 20-30Рј Рё когата отвеса СЃРµ стесни, РЅР° дясната страна РёРјР° СЃРїРёС‚. РћС‚ него след 10-15Рј РЅР° лявата стена РёРјР° скален клин, още един такъв РЅР° 6-7Рј надолу. РћС‚ клина след 10-15Рј РґРѕ характерно образувание, РЅР° него последно прехвърляне СЃ РїСЂРёРјРєР°. Пещерата завършва СЃСЉСЃ сифон. (Мариана Р“. Петрова – Сливен) 1 – +Р 4 – 10Рј Слага СЃРµ РЅР° РїРѕРґС…РѕРґР°, като СЃРµ РІСЂСЉР·РІР° РЅР° РґСЊСЂРІРѕ над прага. 2 – Р 5 – 10Рј РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ закрепване РЅР° образувание. Междинно закрепване РЅР° СЃРїРёС‚ РЅР° -1. 5Рј (възможно Рµ РЅР° класика) 3 – Р 25 – 35Рј РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ закрепване РЅР° образувание преди тесняк – парапет през тесняка Рё след него. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ закрепване РЅР° РґРІР° спита РІ ляво. Междинно закрепване РЅР° 14Рј РЅР° 2 стоманени РїСЂРёРјРєРё РЅР° образувание. 4 – Р 13 – 15Рј РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ закрепване РЅР° образувание (РёРјР° Рё СЃРїРёС‚ ) – използва СЃРµ Р·Р° РѕСЃРёРіСѓСЂРѕРІРєР° РїСЂРё класика. 5 – Р 20 – 25 Рј РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ закрепнване РЅР° 2 спита. Междинно закрепване РЅР° стоманени РїСЂРёРјРєРё РЅР° 3Рј. Междинно закрепване РЅР° стоманени РїСЂРёРјРєРё РЅР° 10Рј. 6 – Р 126 – 160Рј РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ закрепване РЅР° 2 спита. Междинни закрепвания: РќР° 8Рј РЅР° СЃРїРёС‚, РЅР° 30Рј СЃ 4 стоманени РїСЂРёРјРєРё около образувание, РЅР° 28Рј РІ РґСЏСЃРЅРѕ РЅР° СЃРїРёС‚, РЅР° 13Рј РЅР° скален клин, РЅР° 13Рј РЅР° стоманена РїСЂРёРјРєР° РЅР° образувание. Възможно Рµ РґР° СЃРµ подминат – РґР° СЃРµ отвес. РџСЉСЂРІРѕ подвеждащо, следва РЈ-закрепване РЅР° 2 спита, после РїСЂРё стеснението РЅР° тавана РЅСЏРјР° СЃРїРёС‚, Р° СЃРµ прави закрепване РЅР° сталактит РІ РґСЏСЃРЅРѕ РЅР° РїСЂРёРјРєР°, преди завоя РЅР° галерията. Следва скална халка РїРѕ пътя РЅР° въжето, СЃРїРёС‚ РЅР° същата стена, СЃРїРёС‚ РЅР° тавана РїСЂРё снишаването РјСѓ, следва голям сталактон СЃ възможност Р·Р° разминаване. След сталактона директно спускане РґРѕ павето над сифона. РџСЂРё суша сифона пресъхва, РїСЂРё стесняване РЅР° галерията РїРѕРґ СЂСЉР±Р° РјСѓ РёРјР° още един СЃРїРёС‚, като следва РїРѕРЅРµ 20Рј отвес, РЅРѕ РЅРµ РЅРё стигнаха карабинерите – нужните карабинери СЃР° РїРѕРЅРµ 20, освен ако РЅРµ СЃРµ екипира безкарабинерно. (Таня Кръстева) ТРЕТО улеснение РЅР° качването. 1РІРё праг, 5Рј – възможно Рµ минаване РЅР° класика, РЅРѕ Р·Р° улеснение СЃРµ екипира СЃ 9Рј въже РЅР° РґРІРµ образувания Рё СЃРїРёС‚ 1РІРё отвес, 25Рј – подвеждане РЅР° РґРІРµ образувания СЃ РїСЂРёРјРєРё или СЃ въжето РєСЉРј тесняк. Веднага след тесняка СЃРµ изпада РІ отвеса, СЃ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕ Рё дублиращо РЅР° РґРІР° спита. РќР° 6-7Рј надолу над площадка СЃРµ прави пандюл надясно СЃ дълги РїСЂРёРјРєРё РЅР° РґРІР° сталагмита. РћС‚ там следва около 15Рј камбана РґРѕ дъното. 2СЂРё отвес, 30Рј – началото СЃРµ слиза РЅР° класика, въжето Рµ Р·Р° придържане Рё РѕСЃРёРіСѓСЂРѕРІРєР°. Подвеждане РѕС‚ далече РЅР° сталагмит Рё РЅР° СЃРїРёС‚ РЅР° лявата стена. След слизане 2Рј СЃРµ прави парапет надясно СЃ РїСЂРёРјРєРё РЅР° РґРІР° сталагмита. (Надолу Рё надясно следват 2 спита Р·Р° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕ Рё дублиращо Рё още 1-2 междинни прехвърляния РЅР° СЃРїРёС‚ Рё СЃ РїСЂРёРјРєР° РЅР° образувания ?) Стига СЃРµ РґРѕ малка зала Рё 3ти отвес. 3ти отвес, 120Рј – Подвеждане СЃ въжето РЅР° голям сталактон. Р’ началото РЅР° отвеса РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕ Рё дублиращо РЅР° РґРІР° спита. Следват 9 междинни прехвърляния: – 1 – РЅР° 7-8Рј РЅР° сталактон РІ РґСЏСЃРЅРѕ СЃ РїСЂРёРјРєР° – 2 – РЅР° 10-12Рј РЅР° скална халка РІ РґСЏСЃРЅРѕ СЃ РїСЂРёРјРєР° – 3 – РЅР° 15Рј РЅР° СЃРїРёС‚ РЅР° предната стена – 4 – РЅР° 15Рј РЅР° стар СЃРїРёС‚ РЅР° задната стена – 5 – РЅР° голям сталактон СЃ РјРЅРѕРіРѕ дълга РїСЂРёРјРєР°, или РЅР° сталагмит малко РїРѕ-надолу – 6 – СЃРїРёС‚? – 7 – СЃРїРёС‚ РЅР° дясната стена след дълъг участък? – 8 – СЃРїРёС‚ РЅР° лявата стена – 9 – РЅР° ?? Рј РЅР° скален клин РЅР° задната стена. Желателно Рµ транслиране СЃ РїСЂРёРјРєР° Р·Р° РїРѕ-лесно прехвърляне Дъното Рµ постоянен сифон СЃ променлива дълбочина. РџРѕРЅСЏРєРѕРіР° може РґР° СЃРµ стъпи РІ края РјСѓ, РІ противен случай разминаването РЅР° 2-3 човека може РґР° стане РЅР° голям камък няколко метра РїРѕ нагоре. Необходим инвентар: РџРѕРґС…РѕРґ РєСЉРј РІС…РѕРґР°: 10Рј въже 1РІРё праг: 9Рј въже, 1 РїСЂРёРјРєР°, 1 планка, 2 карабинера 1РІРё отвес: 38Рј въже, 3 РїСЂРёРјРєРё (2 дълги), 2 планки, 5 карабинера 2СЂРё отвес: 40Рј въже, 3-4 РїСЂРёРјРєРё, 3 планки, 6-7 карабинера 3ти отвес: 160Рј въжета общо, 4-5 РїСЂРёРјРєРё (1 дълга), 7 планки, 12 карабинера Общо инвентар: 10Рј, 9Рј, 38Рј, 40Рј, 160Рј въже; 11-13 РїСЂРёРјРєРё (3 дълги), 13 планки, 25-26 карабинера

  Техническо описание:

  Подход към входа на дупката – 10м въже се връзва на дърво за улеснение на качването.

  1ви праг, 5м – възможно е минаване на класика, но за улеснение се екипира с 9м въже на две образувания и спит

  1ви отвес, 25м – подвеждане на две образувания с примки или с въжето към тесняк. Веднага след тесняка се изпада в отвеса, с основно и дублиращо на два спита. На 6-7м надолу над площадка се прави пандюл надясно с дълги примки на два сталагмита. От там следва около 15м камбана до дъното.

  2ри отвес, 30м – началото се слиза на класика, въжето е за придържане и осигуровка. Подвеждане от далече на сталагмит и на спит на лявата стена. След слизане 2м се прави парапет надясно с примки на два сталагмита. (Надолу и надясно следват 2 спита за основно и дублиращо и още 1-2 междинни прехвърляния на спит и с примка на образувания ?) Стига се до малка зала и 3ти отвес.

  3ти отвес, 120Рј – Подвеждане СЃ въжето РЅР° голям сталактон. Р’ началото РЅР° отвеса РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕ Рё дублиращо РЅР° РґРІР° спита. Следват 9 междинни прехвърляния: – 1 – РЅР° 7-8Рј РЅР° сталактон РІ РґСЏСЃРЅРѕ СЃ РїСЂРёРјРєР° – 2 – РЅР° 10-12Рј РЅР° скална халка РІ РґСЏСЃРЅРѕ СЃ РїСЂРёРјРєР° – 3 – РЅР° 15Рј РЅР° СЃРїРёС‚ РЅР° предната стена – 4 – РЅР° 15Рј РЅР° стар СЃРїРёС‚ РЅР° задната стена – 5 – РЅР° голям сталактон СЃ РјРЅРѕРіРѕ дълга РїСЂРёРјРєР°, или РЅР° сталагмит малко РїРѕ-надолу – 6 – СЃРїРёС‚? – 7 – СЃРїРёС‚ РЅР° дясната стена след дълъг участък? – 8 – СЃРїРёС‚ РЅР° лявата стена – 9 – РЅР° ?? Рј РЅР° скален клин РЅР° задната стена. Желателно Рµ транслиране СЃ РїСЂРёРјРєР° Р·Р° РїРѕ-лесно прехвърляне Дъното Рµ постоянен сифон СЃ променлива дълбочина. РџРѕРЅСЏРєРѕРіР° може РґР° СЃРµ стъпи РІ края РјСѓ, РІ противен случай разминаването РЅР° 2-3 човека може РґР° стане РЅР° голям камък няколко метра РїРѕ нагоре.

  Необходим инвентар: Подход към входа: 10м въже 1ви праг: 9м въже, 1 примка, 1 планка, 2 карабинера 1ви отвес: 38м въже, 3 примки (2 дълги), 2 планки, 5 карабинера 2ри отвес: 40м въже, 3-4 примки, 3 планки, 6-7 карабинера 3ти отвес: 160м въжета общо, 4-5 примки (1 дълга), 7 планки, 12 карабинера

  Общо инвентар: 10м, 9м, 38м, 40м, 160м въже; 11-13 примки (3 дълги), 13 планки, 25-26 карабинера

  Автор: Владимир, 2010

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата