Панчови грамади

 • Други имена
  Пропаст № о3 -
 • Дължина
  93 m.
 • Дълбочина
  104 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1000 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ.Вх.отвес – 20 м.

  Техническо описание

  Техническо описание за екипиране на ТЕВ на пропастта

  Панчови грамади* с. Зверино обл. Враца Рег. № 508

  РџСЉСЂРІРѕ описание: Р 25 – 30Рј. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ закрепване/РћР—/ РЅР° РґСЉСЂРІРѕ Рё камък

  над отвора. Междинно закрепване/РњР—/ РЅР° същото РґСЉСЂРІРѕ Р·Р° извеждане РІ отвеса. РњР— РЅР° ролплъгов клин над праг РЅР° дъното РЅР° отвеса Р 40 – 50Рј. РћР—, тип *Сѓ* РЅР° РґРІР° спита над вертикален тесняк РІ началото РЅР° отвеса. РњР— РЅР° СЃРїРёС‚ РїРѕРґ тесняка. РњР— РЅР° СЃРїРёС‚ РЅР° 20Рј. Р 30-45Рј. РћР— РЅР° РґРІР° спита РІ ляво РіРѕСЂРµ. РњР— РЅР° скално образувание РІ ляво РЅР° 10Рј. РњР— РЅР° скално образувание след провиране РІ цепка РЅР° възможност РґР° СЃРµ преодолее РѕС‚ другаде, РЅРѕ Рµ значително РїРѕ-опасно !!

  Второ описание: Входен отвес: На дървета се прави подвеждане, основно

  и дублиращо закрепване с примки. След това се прави закрепване на дърво, надвиснало над отвеса, следва камбана до дъното на първия отвес, където сипей, и още един отвес около 4-5м. Той се екипира на една изгнила планка и на спит на отсрещната стена, след което следва дъно. Необходим инвентар: 55м въже, 3 ленти 1 планка, 6 карабинера. Веднага след това следва изкачване на един праг около 2м и от там започва вторият отвес: На спитове се прави основно и дублиращо закрепване, като е хубаво да се използва удължител или лента, за транслиране на едното закрепване, или протек- тор. Следва стеснение около 2м, след него МЗ на спит, след още 10-15м МЗ на спит от дясната страна и от там може да се слезе директно на дъното. На още 10м по-надолу има и два спита, може да се направи МЗ ако е голяма групата, за да се разбие отвеса за по- бързо придвижване. Необходим инвентар: Въже 50м, планки 4, карабине- ри 4, удължител или лента 1бр. След кратко ходене 10-15м следва третият отвес: Прави се подвеждащ парапет на спитове(единият е доста високо и може трудно да се достигне), следва основно и дублиращо на спитове(има 4 бр.), след това се правят две междинни на ленти на образувания и дъно. След около 5-6м встрани има стесне- ние, след което се ЗА ГОРНОТО ВЪЖЕ!! Прави се основно и дублиращо на малки сталактончета с ленти или удължи- тели и се пуска 10м отвес и дъно на пещерата. Необходим инвентар: Въже 75м за екипирането на последните два отвеса с едно въже, планки 4бр, карабинери 8бр, ленти 4бр. Общо инвинтар: 55м, 50м, 75м въже; 7 ленти + 1 удължиел или лента; 9 планки; 18 карабинера. (Борис Борисов, 2011)

  /Техническо описание/

  /* Пещерата е екипирана изцяло с лепени клинове през юли 2012, всички

  закрепвания са стационарни/*

  1ви отвес (входен), 29м: Екипира се от страната на дърво надвиснало над отвеса. Подвежда се с въжето от някое удобно дърво. Основно и дублиращо на два лепени клина преди отвеса. На 4м надолу в ляво две закрепвания. Следва 15м камбана до силно наклонен сипей. Междинно прехвърляне на 3м по сипея в ляво. След 4-5м в дясно две закрепвания, след коите следват 5м до дъното. След няколко метра започва втория отвес, към който водят два отвора. Екипира се през горния и се внимава да не падат камъни през долния в отвеса.

  2ри отвес, 32м: Прави се У-закрепване над горния отвор, като може да се пусне края на въжето за придържане при качването до там. Следва стеснение и 3 междинни закрепвания в дясната страна след 4м, 8м и 6м. След последното има 14м до дъното. След 10ина метра следва леко изкачване и трети отвес.

  3ти отвес, 25м: Подвежда се парапет в ляво на два лепеняка. Края на въжето отново може да се спусне за придържане. След 3м в ляво У-закрепване над отвеса. Следват междинни в лявата страна след 9м и 6м. След последното има 8м до дъното. Между двете последни закрепвания въжето минава близо до скалата и при голяма група може да се направи отклонител на образувание в дясно. След 5-6м хоризонтала следва последния отвес. Към него има два подхода: през малък отвор в дясно, или през стеснение отсреща. Стационарно екипиран е само пътя отсреща.

  4ти отвес, 10м: У-закрепване над стеснението. След 2м се стъпва на малка площадка, до която може да се стигне и само с осигуряване във въжето. В ляво с гръб към отвеса има основно и дублиращо за отвеса. Следват 7-8м до дъното.

  Необходим инвентар: 1РІРё отвес – 50Рј въже, 7 карабинера 2СЂРё отвес – 45Рј въже, 5 карабинера 3ти отвес – 45Рј въже, 6 карабинера (+ евентуално 1 карабинер Рё РїСЂРёРјРєР° Р·Р° отклонител) 4ти отвес – 15Рј въже, 4 карабинера

  Общо инвентар: 50м, 45м, 45м, 15м въже, 22 карабинера (+ евентуално 1 карабинер и примка за отклонител) 3ти и 4ти отвес се екипират общо с 75м въже

  Автор: Борис Борисов, 2011 Владимир Георгиев, 2012

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата