Яворец

 • Други имена
  Пропаст № 1 -
 • Дължина
  109 m.
 • Дълбочина
  152 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1190 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ.Входен отвес -73 м.

  Техническо описание

  Екипиране за ТЕВ: Необходим инвентар: Въжета – 90м, 95м, 10м, примки 10-12 бр., планки 3бр и една таванна, карабинери 10 бр. Пропастта има 2 входа, като се екипира по-близкия до кошарата.

  Р1 – 90м Начално закрепване на дърво, дублира се до входа на камъка с две примки. На 3м по-надолу на тавана има спит – прехвърляне с таванна планка, на около 35м има спит на по-близката стена от входа. Това е характерно място-там пещерата се стеснява На 2м от спита има малка площадка. До дъното на отвеса няма други прехвърляния.

  Р2 – 80м – минава се през малък тесняк в дъното на залата. Ако е затрупан, може да се мине във височина с 10м въже. Началното закрепване за следващия отвес – на образувание, дублиране-на камък с примка. След тесняка на 4-5м по-надолу има спит с удължител, след 10-15м се минава плътно в ляво по 2-3м хоризонтален коридор. След него има У-образно закрепване с примки. За отвеса надолу – поне едно прехвърляне с примки. Дъното е непроходимо стесняваща диаклаза.

  Описание от 24-25 май 2008- бе направена тренировъчна

  спасителна акция и на входния отвес са сложени 2 нови спита. І-ви отвес – 86 м / 100 м въже; 1 таванна планка и една обувалка, 1 телена примка / 4 бр карабинер с муфа. Екипиране на дърво и камък на входа с телена примка. След 2 м прехвърляне на два спита с У-закрепване. След около 40 м зацепен камък и прехвърляне на лепен клин в дясно. След още 40 м дйно и сипей в дясно. Следва преодоляване на малък блокаж и след тесняк се излиза в началото на ІІ отвес.

  ІІ-ри отвес – 60 м / 70 м въже; 6 планки, 2 телени примки / 8 карабинера с муфа. Екипиране на естествени опори (две чучки) с телени примки. След тесняк на 2 м прехвърляне с У-закрепване на лепеняк и спит. След 15 м прехвърляне вляво и прехвърляне с У-закрепване. След 20 м минаваме в ляво и след прехвърляне с У-закрепване на 2 спита се попада в тесняка за нови части.

  След тесняка – 20 м отвес. Следват 2 прагчета, които могат спокойно да се минат на класика, но не пречии да се екипират на 2 сталагмита горе, за което е достатъчно 15м въже.

  ІІІ отвес – 70м/ 80 м въже; 1 телена и 3 лентови примки, 1 планка и 5 карабинера с муфа/. Началото – У-закрепванена спит и скална халка. След тесняка-прехвърлне на голям сталактон. След 4 м се стига площадка. Организира се У-закрепване на два сталагмита и след 3 метра се изпада в камбана. Следва камбана 35-40 м. Дънната зала е определено фрапантна гледка. Голям обем и диаметър 10-15 м. (Трифон Василев) /Техническо описание/

  /*/* Пещерата е екипирана изцяло с лепени клинове през юли 2012, всички закрепвания са стационарни/* /
  1ви отвес, 72м – Подвежда се от близко дърво, основно и дублиращо на два лепени клина над входа. На 3м надолу У-закрепване с малък пандюл. Следват закрепвания след 15м и 12м на предната стена. След още 12м се прави пандюл в дясно на нивото на заклещен камък, където има дублирано закрепване. След 15м закрепване. От него са още 15м до дъното, след което има кратък наклон. Преминава се над малък блокаж и тесняк и се стига 2ри отвес.

  2ри отвес, 38м – Подвеждане на два закрепвания в ляво над входа на тесняка. Преминава се през тесняк към отвеса. В началото на отвеса У-закрепване в дясно. След 6м изнасяне в ляво през цепнатина и У-закрепване на лепеняци. След 15м с лек пандюл над площадка в страни се минава към нови части през тесен вход. Прави се У-закрепване на 2 стационарни планки високо над входа. След 17-18м се стига до дъно. От там към 3ти отвес може да се екипира по два пътя: наляво след изкачване на около 12м по два прага и през тесняк, или надясно след 2м се слиза в отвор, водещ към отвеса през малък меандър.

  3ти отвес, 36м(при екипиране в дясно от 2ри отвес) – Екипира се 7-8м парапет на лепеняк от началото на малкия меандър, за осигуровка при преминаване над тесен отвор водещ към отвеса (парапета е удобен за неопитни групи или спас-акции, но може и да не се екипира). Междинно в средата на меандъра в дясно. Край на парапета и подвеждане към отвеса на 2 сталагмита с примки или стреме. От двата сталагмитеа 4м парапет наляво по изразена тераса до голям сталактон (с дълга примка). От там спускане 3м по наклонената тераса до стационарно У-закрепване с верига високо на тавана (достигането може да е трудно). Следва 35м камбана до дъното на голямата зала. Изкачва се прагче 4-5м до началото на 4ти отвес.

  4ти отвес, 18м – основно и дублиращо на лепеняк и стационарна планка. Краят на въжето се спуска по прагчето за по-лесно преминаване. Към отвеса след 4м прехвърляне на лепеняк в дясно. Следват 15м до дъното на пещерата.

  Необходим инвентар: 1ви отвес – 85м въже, 9 карабинера. ІVотвес – 30м / 40м въже; спит и анкер с планка, анкер, 1 нормална планка и 1 планка 10мм, 3 карабинера с муфа. След прагче от 3 метра се попада в началото на дънния отвес. Прави се У-закрепване на спит и анкер. След 5 метра има анкер 10мм. Следва още 25 отвес в камбана до дънна зала.

  ТРЕТО ОПИСАНИЕ: Техническо описание

  1ви отвес, 75м – екипира се

  с дълга примка на камък до входа, дублира се на близко дърво. На 1. 5м надолу У-закрепване на 2 спита. На 20м прехвърляне на спит на предната стена. След 15м спит в долния край на скална издатина След 10м прехвърляне на лепен клин в дясно. От него са около 30м до дъното, след което има кратък наклон. Преминава се малък блокаж и тесняк и се стига 2ри отвес.

  2ри отвес, 40м, – подвеждане на спит

  над входа на тесняка и на скален блок в дясно с дълга примка. Преминава се през тесняк към отвеса. В началото на отвеса У-закрепване на лепеняк и спит. След 15м изнасяне в ляво през цепнатина и У-закрепване на лепеняк и спит. След 12-13м с лек пандюл над площадка в страни се минава към нови части през тесен вход. Прави се У -закрепване на 2 спита над входа. След 17-18м се стига до дъно. От там към 3ти отвес може да се екипира по 2 пътя: наляво след изкачване на около 12м по два прага и през тесняк, или надясно след 3м се слиза в отвор, водещ към отвеса през малък меандър.

  3ти отвес, 35м(при екипиране в дясно от 2ри отвес) –

  Подвежда се парапет на спит от средата на малкия меандър, за осигуровка при преминаване над тесен отвор водещ към отвеса. Край на парапета и подвеждане към отвеса на 2 сталагмита с примки или стреме. Парапет наляво по изразена тераса до голям сталактон с дълга примка. От там У-закрепване на два 10мм анкера високо на тавана (достигането може да е трудно). Следва камбана до дъното на голямата зала. Изкачва се прагче 3-4м до началото на 4ти отвес.

  4ти отвес, 18м – основно и дублиращо на два спита. До тях има и по

  един анкер 8мм и 10мм, които може да се използват. Края на въжето се спуска по прагчето за по-лесно преминаване. Към отвеса след 3м прехвърляне на анкер 8мм в дясно. Следват 15м до дъното на пещерата-

  Необходим инвентар:

  1ви отвес – 85м въже, 1 дълга примка, 4 планки, 6 карабинера.

  2ри отвес – 60м въже, 1 дълга примка, 5 планки, 8 карабинера

  3ти отвес – 60м въже(55м без първото подвеждане), 1 дълга примка,

  1 планка 2 планки 10мм, 4 карабинера

  4ти отвес – 30м въже, 3 планки, 3 карабинера.

  Общо инвентар: 85м, 60м, 60м, 30м въже; 3 дълги примки,

  13 планки + 2 планки 10мм, 21 карабинера. (Владимир, 2010)

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата