Пропаст

 • Други имена
  Пропастть,Ямата
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  45 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  695 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Светломразци
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пропаст „Ямата“ | *Пропасттъ,* Ямата –

  с. Лакатник *Община Своге *Софийска област –

  Махала Пропаст –

  Местност: Пропастта

  Понорски район № 204 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 225167 N 43, 041355 – WGS84

  Рег.№ 1619 *Код № 204063 –

  Денивелация -45м *НМВ 694м.-

  История на откриването:

  Картирана през 1948г от Петър Транттев от Пещерна бригада „Т. Павлов“ Известна отдавна. Впропастта има изхвърлен много боклук.

  Местонахождение:

  Намира се на 1км източно от мах. Пропаст на с. Лакатник.

  Описание на пещерата:

  Влажна пропаст без образувания. Многоетажна, неразклонена Диаклазна.

  Екипиране за ТЕВ:

  P29 – 40 м. Подвеждащ парапет от ниско дърво на 4 м от входа. Основно закрепване с примка на чатал на голямо дърво до входа. На 1, 5 м У-закр. с две примки от двете големи дървета над отвеса. Р18 – 26 м. Подвеждащ парапет на планка и СПИТ на дясната стена над сляп отвес. Основно У-закр. над отвора на отвеса на 2 СПИТ-а (отляво). Необходим инвентар за проникване: Въже: 1 бр. Х 40 м + 1 бр. Х 26 м или едно цяло 75 м, Карабинери: 6 бр., Планки: 2 бр., Удължители: 1 бр., Примки платнени: 3 дълги, 2 къси (Иво Тачев)

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ

  Техническо описание

  П Р О П А С Т

  с. Лакатник, обл. Софийска

  Техническо описание:

  –––––––––––––––––––––––––––– Отвеси Въже Разст. Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––––––––– P29 40 м. Подвеждащ парапет от ниско дърво на 4 м от входа Осн. закр. с примка на чатал на голямо дърво до входа на 1, 5 м У-закр. с две примки от двете големи дървета над отвеса

  –––––––––––––––––––––––––––– Р18 26 м. Подв. парапет на планка и СПИТ на дясната стена над сляп отвес Основно У-закр. над отвора на отвеса на 2 СПИТ-а (отляво)

  ––––––––––––––––––––––––––––

  Необходим инвентар за проникване: –––––––––––

  Въже: 1 бр. Х 40 м + 1 бр. Х 26 м или едно цяло 75 м Карабинери: 6 бр. Планки: 2 бр. Удължители: 1 бр. Примки платнени: 3 дълги, 2 къси

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1619 ТО Техническо описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ПРОПАСТ “Класиф.№ 204063 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: Пропасттъ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Лакатник “Общ. Своге “Обл. Софийска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: курс „Пещерняк“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа “ “Дата: 09. 04. 2006 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4