Пробойница 2

 • Други имена
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Рег.№ 5491 П Р О Б О ѝ Н И Ц А 2 д. г. б. на р. Пробойница, гара Лакатник с. Заноге, Софийска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира на скалните венци на д. г. б. на р. Пробойница, на около 250 м преди вливането на р. Петренска и височина около 40 м над нивото на реката. Пещерата има вход с изложение С с размери до 1, 80 м ширина и 2, 35 м височина, намиращ се на около 4 м над етажна тераса във венеца. Забележка: На около 10 м в дясно (З) от входа, в основата на венеца се намира входът на пещера Пробойница 1 (рег.№ 5490).

  Измерени географски азимути: към стълб Ж. Р. на ел. провода 440kV над Вражите дупки – 372 гради; към стълб Ж. Р. с трафопост НН до моста – 82 гради; Засечени GPS координати (WGS84): E 23, 36766; N 43, 08673 Надм. височина: 440 м

  Достъп

  До пещерата се достига от гара Лакатник по шосето за с. Губислав, като пред първия мост, пресичащ р. Пробойница, се продължава по пътека по д. г. б. срещу течението на реката, преминаваща край двора на къща. След къщата се продължава около 200 м до достигането на затревен сипей от лявата страна. Следва изкачване по сипея до достигането на десния (СЗ) ръб на долния скален венец. На около 10 м в ляво от този ръб се подминават входовете на пещерата Пробойница 1 (рег.№ 5490) и след още 10 м по тераса във венеца се достига под входа. Тук входът е маркиран с червена боя и номера на пещерата. Изкачването +4 м до входа става с класическо катерене.

  Забележка: За достъп до пещерата са необходими 15 въже, скален клин, примка и 2 бр. карабинери – за осигуряване при катеренето до входа.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха и неразклонена. Галерията след входа става тясна, но не и ниска – типично диаклазна, почти права, на места разделена по височина със синтрови кори (речни нива). Достига се до характерна драперия, затваряща пътя напред, зад която галерията е изпълнена до снишаващия се таван с пръст. Скалата на входа и във вътрешността е силно изветрена и ронлива. Доловено е леко въздушно течение от вън навътре. Не са намерени троглофилни организми. Не са забелязани антропогенни находки.

  Пещерата е забелязана през 2007 г. при теренен обход.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС5491 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ПРОБОЙНИЦА 2 “Код: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Заноге “Общ. Своге “Обл. Софийска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: клубна учебна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 08. 06. 2008 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  Рег.№ 5491 П Р О Б О ѝ Н И Ц А 2 д. г. б. на р. Пробойница, гара Лакатник с. Заноге, Софийска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира на скалните венци на д. г. б. на р. Пробойница, на около 250 м преди вливането на р. Петренска и височина около 40 м над нивото на реката. Пещерата има вход с изложение С с размери до 1, 80 м ширина и 2, 35 м височина, намиращ се на около 4 м над етажна тераса във венеца. Забележка: На около 10 м в дясно (З) от входа, в основата на венеца се намира входът на пещера Пробойница 1 (рег.№ 5490).

  Измерени географски азимути: към стълб Ж. Р. на ел. провода 440kV над Вражите дупки – 372 гради; към стълб Ж. Р. с трафопост НН до моста – 82 гради; Засечени GPS координати (WGS84): E 23, 36766; N 43, 08673 Надм. височина: 440 м

  Достъп

  До пещерата се достига от гара Лакатник по шосето за с. Губислав, като пред първия мост, пресичащ р. Пробойница, се продължава по пътека по д. г. б. срещу течението на реката, преминаваща край двора на къща. След къщата се продължава около 200 м до достигането на затревен сипей от лявата страна. Следва изкачване по сипея до достигането на десния (СЗ) ръб на долния скален венец. На около 10 м в ляво от този ръб се подминават входовете на пещерата Пробойница 1 (рег.№ 5490) и след още 10 м по тераса във венеца се достига под входа. Тук входът е маркиран с червена боя и номера на пещерата. Изкачването +4 м до входа става с класическо катерене.

  Забележка: За достъп до пещерата са необходими 15 въже, скален клин, примка и 2 бр. карабинери – за осигуряване при катеренето до входа.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха и неразклонена. Галерията след входа става тясна, но не и ниска – типично диаклазна, почти права, на места разделена по височина със синтрови кори (речни нива). Достига се до характерна драперия, затваряща пътя напред, зад която галерията е изпълнена до снишаващия се таван с пръст. Скалата на входа и във вътрешността е силно изветрена и ронлива. Доловено е леко въздушно течение от вън навътре. Не са намерени троглофилни организми. Не са забелязани антропогенни находки.

  Пещерата е забелязана през 2007 г. при теренен обход.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС5491 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ПРОБОЙНИЦА 2 “Код: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Заноге “Общ. Своге “Обл. Софийска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: клубна учебна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 08. 06. 2008 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена