Пробойница 1

 • Други имена
 • Дължина
  21 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Рег.№ 5490 П Р О Б О ѝ Н И Ц А 1 д. г. б. на р. Пробойница, гара Лакатник с. Заноге, Софийска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира в основата на скалните венци на д. г. б. на р. Пробойница, на около 250 м преди вливането на р. Петренска и височина около 35 м над нивото на реката. Пещерата е с два входа с изложение С. Основният вход е с размери 2, 20 м ширина и 0, 95 м височина, а вторият е на 3, 5 м в дясно от него и е с размери 0, 4 м ширина и 0, 85 м височина, като е на около 1 м над основата на венеца. Забележка: На около 10 м в ляво (И) от основния вход и на 4 м височина над основата на венеца се намира входът на пещера Пробойница 2 (рег.№ 5491).

  Измерени географски азимути: към стълб Ж. Р. на ел. провода 440kV над Вражите дупки – 366 гради; към ЮЗ ръб на безименния връх с кота 736, 7 при Ръжишка мах. – 72 гради. Засечени GPS координати (WGS84): E 23, 36742; N 43, 08669 Надм. височина: 435 м

  Достъп

  До пещерата се достига от гара Лакатник по шосето за с. Губислав, като пред първия мост, пресичащ р. Пробойница, се продължава по пътека по д. г. б. срещу течението на реката, преминаваща край двора на къща. След къщата се продължава около 200 м до достигането на затревен сипей от лявата страна. Следва изкачване по сипея до достигането на десния (СЗ) ръб на долния скален венец. На около 10 м в ляво от този ръб са входовете на пещерата. По-големият основен вход е маркиран с червена боя и номера на пещерата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха. Началната галерия е тясна и ниска, след 6 м се достига тясно възходящо дясно диаклазно разклонение, което се връща назад към втория вход. След 10 м следва ляво силно възходящо разклонение, запушено от калцитни натеци. Напред галерията продължава 3, 5 м и е още по-тясна и ниска, като в края си завива непроходимо в дясно. Други вторични образувания няма. Доловено е леко въздушно течение от вън навътре. Възможна е връзка с тесните отвори в основата на същия скален венец в дясно (З) от пещерата. Не са намерени троглофилни организми. Не са забелязани антропогенни находки.

  Пещерата е забелязана през 2004 г. при теренен обход от ПК „Хеликтит“.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС5490 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ПРОБОЙНИЦА 1 “Код: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Заноге “Общ. Своге “Обл. Софийска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: клубна учебна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 08. 06. 2008 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  Рег.№ 5490 П Р О Б О ѝ Н И Ц А 1 д. г. б. на р. Пробойница, гара Лакатник с. Заноге, Софийска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира в основата на скалните венци на д. г. б. на р. Пробойница, на около 250 м преди вливането на р. Петренска и височина около 35 м над нивото на реката. Пещерата е с два входа с изложение С. Основният вход е с размери 2, 20 м ширина и 0, 95 м височина, а вторият е на 3, 5 м в дясно от него и е с размери 0, 4 м ширина и 0, 85 м височина, като е на около 1 м над основата на венеца. Забележка: На около 10 м в ляво (И) от основния вход и на 4 м височина над основата на венеца се намира входът на пещера Пробойница 2 (рег.№ 5491).

  Измерени географски азимути: към стълб Ж. Р. на ел. провода 440kV над Вражите дупки – 366 гради; към ЮЗ ръб на безименния връх с кота 736, 7 при Ръжишка мах. – 72 гради. Засечени GPS координати (WGS84): E 23, 36742; N 43, 08669 Надм. височина: 435 м

  Достъп

  До пещерата се достига от гара Лакатник по шосето за с. Губислав, като пред първия мост, пресичащ р. Пробойница, се продължава по пътека по д. г. б. срещу течението на реката, преминаваща край двора на къща. След къщата се продължава около 200 м до достигането на затревен сипей от лявата страна. Следва изкачване по сипея до достигането на десния (СЗ) ръб на долния скален венец. На около 10 м в ляво от този ръб са входовете на пещерата. По-големият основен вход е маркиран с червена боя и номера на пещерата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха. Началната галерия е тясна и ниска, след 6 м се достига тясно възходящо дясно диаклазно разклонение, което се връща назад към втория вход. След 10 м следва ляво силно възходящо разклонение, запушено от калцитни натеци. Напред галерията продължава 3, 5 м и е още по-тясна и ниска, като в края си завива непроходимо в дясно. Други вторични образувания няма. Доловено е леко въздушно течение от вън навътре. Възможна е връзка с тесните отвори в основата на същия скален венец в дясно (З) от пещерата. Не са намерени троглофилни организми. Не са забелязани антропогенни находки.

  Пещерата е забелязана през 2004 г. при теренен обход от ПК „Хеликтит“.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС5490 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ПРОБОЙНИЦА 1 “Код: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Заноге “Общ. Своге “Обл. Софийска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: клубна учебна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 08. 06. 2008 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,,разклонена ,проходна