Подмола

 • Други имена
 • Дължина
  56 m.
 • Дълбочина
  19 m.
 • Положителна денивелация
  12 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:  Chiroptera: Myotis myotis
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФСп № 1344

  № район и пещера 204050 Район и област Понорски район, Старопланинска област

  Местоположение Местност Мегерова кукла Махала / квартал,

  Населено място с. Гинци Код на ЕКАТТЕ 14903 Община Годеч Област Софийска област

  G P S
  Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от 1981г

  Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна Разклоненост Многоетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 50м Денивелация (- , +) 12м (-0м, 12м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Здравко Илиев, М. Влъчков Експедиция Клубна експедиция Клуб „Еделвайс“ София Година 1976 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1976 г.

  История на откриването Няма данни

  Местонахождение Намира се на 2 км югозападно от с. Гинци в местността Мегерова кукла.

  Описание на пещерата Кратко описание: Суха, без образувания.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на 2 основни нива, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата
 • 1976 г. карта от ПК „Еделвайс“, Здравко Илиев,  2016 г. Карта от ПК „София“, Е.Енчев, П.Талева

  Входът е с размери 10 на 10 м. Сечението му има трапецовидна форма с наклонена основа. Заставайки с лице към входа, в дясно в основата на скалния венец има праг и друг по-малък вход на дупка, която е обединена с Подмола като част от пещерата. Образувалата се пещера е с една основна галерия с дължина от 30 м и направление североизток-югозапад от входа.. Пещерата има два етажа, до втория се достига с катерене на класика. Достъпът до горния етаж е сравнително труден, но за сметка на това той е значително по-красив от долния. Стените на привходните части са осеяни с надписи и драсканици, оставени от посетители на пещерата.