Пърнак

 • Други имена
  Кокошата; Пилешката
 • Дължина
  94 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  360 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пърнак / *Кокошата *Пилешката –

  ж. п. гара Орешец *община Димово –

  Местност: Пилетарника –

  Видинска област –

  Белоградчишки kарстов район 201 –

  Старопланинска област

  Рег.№ 201 *Код: 201005 *НМВ 368м.

  Обща дължина 93м Денивелация -10м

  История на откриването:

  Преди години в близкият пилетарник се появява някаква епидемия. Почти всички пилета измират и били хвърлени в пещерата. От тук произлиза и името „Пилешката”. Изследвана и картотекирана от сборна група Ал. Леонидов, П. Трантеев, С. Гаврилов на 20. 09. 1971год.

  Местонахождение:

  Намира се на 500м югозападно от ж. п. гара Орешец, на около 1км от бензиностанцията в западния край на село Орешец. От бензиностанцията се тръгва в ляво по пътя, който води за старото село Орешец. На около 1км в дясно от пътя се намира пилетарника. До неговата задна ограда е и входа на пещерата, обрасал с капини и храсти. За да нямат достъп до пещерата животни и хора местните власти са издигнали около 2м стена от камени блокове. Слизайки по тази стена се стига до същинския вход. Около него има струпани неголеми скални блокове, обрасли с къпини и пълзящи растения. Самата пещера е развита в основата на глама от юрски варовици.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, едноетажна, разклонена, с образувания. Входът е нисък, но достатъчно широк. Височината на свода в началото е около 1м, на 2-ия метър свода пада на 0, 5м и така продължава чак до 10-ия метър. До тук пода представлява сипей с малък наклон от дребни камъни, получени от мразовото изветряне, обсипан и с голямо количество кости от пилета. От 10-ия метър свода силно се издига на горе, а пода продължава с отрицателен наклон. Тук се оформя малка заличка. В ляво има праг 1, 5м. След няколко метра галерията изменя посоката си с нов праг от 1, 5м. В дясно със спускане от 2, 5м се свързва с другата галерия. В ляво пещерата продължава с галерия, която след 3м завършва с две разклонения – лявото е глухо, а дясното във вид на много тесен канал продължава в дълбочина. От тази заличка в дясно продължава централната галерия, а по средата започва друга галерия, която след това се свързва с главната галерия. Подът на главната галерия вече става равен, а свода ту спада, ту наново се издига. На около 25м от входа се появяват първите и единствени образувания в пещерата – луковични сталактити, малки сталактити и някои сталагмити. Влажноста тук е по-висока, температурата е 11 градуса. По-нататък галерията се покачва, има паднали блокове от свода. Едно силно стеснение ни отделя от една заличка близо до повърхността. Покачвайки се по падналите от свода скални блокове се виждат корените на повърхностно растящите храсти, което показва, че повърхноста е доста близо. Единственият обитател на пещерата е язовец, за чието съществуване говорят останки от жизнената му дейност в цялата пещера. По сводовете и стените ясно личът стари еворозиони котли и кубета, които свидетелствуват за някогашната дейност на потока, който е образувал пещерата. (Иван Иванов)

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  С.Гаврилов ПК "Бонония" Видин
 • Дата