Пременска дупка

 • Други имена
 • Дължина
  124 m.
 • Дълбочина
  37 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  535 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Пременска дупка –

  с. Праужда *Община Белоградчик –

  Област Видинска –

  Местност: Прагове(Просойница), глама Клепъц-

  Салашки карстов район № 202 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 202 *Код № 202001 *НМВ 535м.

  Обща дължина 124м. *Денивелация 40м (-37м, 3м)

  История на откриването:

  В скалния венец над с. Праужда има пещера със същото име и с добавката „1“. Двете пещери се намират на разстояние една от друга на около 6-6. 5км. Според легендата името „Пременска“ идва от думата „премяна“ (празнични дрехи и нaкити). За заблуда на османския поробител, кoйтo неведнъж е грабил, местното население оставя незначителна част от премените в пещерата над селото, а хубавите и cкъпи неща cкpивa виcoкo над „Прагове“. Картирана на 12/04/1972г. от Ал. Леонидов и Н. Радков ПК „Бел прилеп“гр. Белоградчик.

  Местонахождение:

  Пещерата е разположена на южното ребро на Белоградчишката антиклинала, в една от характерните “глами” с местно име Клепъц, на границата между землищата на с. Върбово и с. Праужда. Намира се в североизточният клон на предпланината Клепъц над местността Просойница. Подход от пътя Белоградчик-Стакевци, като на 8км е отклонението в дясно за с. Праужда. На това място в ляво /южно/ има черен път, по който за 1. 5 часа пеш се стига до местността „Прагове“с характерни скални венци. Местността не може да бъде сгрешена с друга местност, тъй като това е най-ниската точка между двете глами Клепъц и Голема стена и на това място е целогодишният извор на река Пробойница. Вървейки срещу течението на реката, след подминаване на няколко прага на около 100м в дясно(западно) се появява скален венец. Отворът на пещерата се намира на около 200м във венеца. Върви се в подножието му по добре изразена пътека, подминава се входа на пещера „Пробойница“ с рег.№ 2286 и след около 50м. се достига до Пременска дупка. Районът е изграден от горноюрски пясъчници и варовици, остатък от разрушеното северно бедро на Белоградчишката антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е низходяща, едноетажна, разклонена, суха. Брахиклазна. Състои се от главна галерия и две долни разклонения. Нслаги от суха глина, камъни и каменни блокове. Образувания малко на брой. Към 15-тия метър от входа повлеци и дендрити. В последните и долни зали и галерии – гроздове от дендрити, на цвят слабо и силно кафяви до кремави (слабо). В последните зали – сламо течение, което тегли навътре. Срещат се отделни екземпляри прилепи. Пещерата е с обща дължина на галериите 124, 30м., по центрана ос 97, 30м. Денивелация – 39, 60м. Височина на входа над морското ниво 535м.

  Описание на достъпа

  Пременска дупка –

  с. Праужда *Община Белоградчик –

  Област Видинска –

  Местност: Прагове(Просойница), глама Клепъц-

  Салашки карстов район № 202 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 202 *Код № 202001 *НМВ 535м.

  Обща дължина 124м. *Денивелация 40м (-37м, 3м)

  История на откриването:

  В скалния венец над с. Праужда има пещера със същото име и с добавката „1“. Двете пещери се намират на разстояние една от друга на около 6-6. 5км. Според легендата името „Пременска“ идва от думата „премяна“ (празнични дрехи и нaкити). За заблуда на османския поробител, кoйтo неведнъж е грабил, местното население оставя незначителна част от премените в пещерата над селото, а хубавите и cкъпи неща cкpивa виcoкo над „Прагове“. Картирана на 12/04/1972г. от Ал. Леонидов и Н. Радков ПК „Бел прилеп“гр. Белоградчик.

  Местонахождение:

  Пещерата е разположена на южното ребро на Белоградчишката антиклинала, в една от характерните “глами” с местно име Клепъц, на границата между землищата на с. Върбово и с. Праужда. Намира се в североизточният клон на предпланината Клепъц над местността Просойница. Подход от пътя Белоградчик-Стакевци, като на 8км е отклонението в дясно за с. Праужда. На това място в ляво /южно/ има черен път, по който за 1. 5 часа пеш се стига до местността „Прагове“с характерни скални венци. Местността не може да бъде сгрешена с друга местност, тъй като това е най-ниската точка между двете глами Клепъц и Голема стена и на това място е целогодишният извор на река Пробойница. Вървейки срещу течението на реката, след подминаване на няколко прага на около 100м в дясно(западно) се появява скален венец. Отворът на пещерата се намира на около 200м във венеца. Върви се в подножието му по добре изразена пътека, подминава се входа на пещера „Пробойница“ с рег.№ 2286 и след около 50м. се достига до Пременска дупка. Районът е изграден от горноюрски пясъчници и варовици, остатък от разрушеното северно бедро на Белоградчишката антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е низходяща, едноетажна, разклонена, суха. Брахиклазна. Състои се от главна галерия и две долни разклонения. Нслаги от суха глина, камъни и каменни блокове. Образувания малко на брой. Към 15-тия метър от входа повлеци и дендрити. В последните и долни зали и галерии – гроздове от дендрити, на цвят слабо и силно кафяви до кремави (слабо). В последните зали – сламо течение, което тегли навътре. Срещат се отделни екземпляри прилепи. Пещерата е с обща дължина на галериите 124, 30м., по центрана ос 97, 30м. Денивелация – 39, 60м. Височина на входа над морското ниво 535м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разделяща се на горна и долна