Белоградчишки (201)

Включва ридовете Връшка чука, Рабишка могила, Вереница и Пъстрината и билото на Широка планина, изградени от триаски, юрски и кредни варовици. Най-дългите пещери тук са „Магура“ при с.Рабиша с дължина 2,500м, „Водни печ“ с дължина 1,300м и „Сифона“ с дължина 568м при с. Долни Лом, „Мишин камък“ при с.Горни Лука с дължина 695м, а най-дълбоки: „Плешовска дупка“ – с.Превала с дълбочина -102м, „Мартин-11“ при с.Върбово с дълбочина -89м. и „Неприветливата“ при гр.Белоградчик с дълбочина -80м.