Водната пещера

 • Други имена
  .
 • Дължина
  58 m.
 • Дълбочина
  21 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Cyphoniscellus guerrguievi, Trichoniscus bureschi, Niphargus bureschi
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  2470 код 201037 Водната пещера мах. Фалковец, с. Ружинци

  Отначало е тясна и ниска с наклонен под, покрит с глина и ръбест чакъл. На 10 м праг -2 м, след няколко метра се разклонява на три галерии. Тази, която продължава напред, завършва с непреодолимо стеснение. Дясната по посока на влизането е на 0, 8 м височина от пода. Наслагите са от пясък и ръбест чакъл. Лявата, ЮЗ, след 2 метър има праг -3 м, който отвежда до втори, воден етаж. Водата идва от тясна диаклазна галерия, продължава по силно наклонен под и след 15 м е сифон.

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Развита на два етажа,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  С.Гаврилов ПК "Бонония" Видин
 • Дата