Венеца

 • Други имена
 • Дължина
  220 m.
 • Дълбочина
  28 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  235 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: не
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Onychiurides beroni ; Beronia andreevi
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Входа е затворен с бетонна плоча

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал.Леонидов ПК Белоградчик
 • Дата
  1970-05-14