Изворът, Падалото

 • Други имена
  Изворът; Янтра; Водната; Водопада; Точилата
 • Дължина
  3125 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  94 m.
 • Надморска височина
  344 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
  1962
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 5
  Специфични особености: едноетажна, разклонена, лабиринтна

  Карта

  Изворът
 • Картировач(и)
  Стоице Андреев, Кики СПК "Академик" София, RoCo&Co
 • Дата
  2011
 • ИЗВОРЪТ
  Намира се на левия бряг на река Янтра на 3,5 м. югозападно от с.Янтра. Пещерата се развива в посока -изток-запад. От широкия 7 метра и широк 3,5 м. вход изтича широка река, която след 30 м. се влива в река Янтра, на 10 м. от началото на пещерата галерията се разделя на две успоредни галерии по лявата от които тече подземна река. Веднага след входа, височината на сводовете намалява на 1,5-2 м. Лявата суха галерия се разклонява още веднъж, като тези части се свързват помежду си и с водната галерия. Подът на сухата част е настлан спясък, глина и големи и малки скални късове откъртени от сводовете на пещерата. След 80 м. реката протича под огромни разместени блокове, където е невъзможно да се премине. Сред самите блокове се образува система от галерии, по които се постига руслото на подземната река. На тридесет метра от блокажа се намира 3 метров водопад, зад който се разкрива 40 м. дълга зала покрита с пясък и големи скални блокове. В лявата част протича реката, която образува тук широко и дълбоко езеро. От залата започват 4 разклонения, от които първото най-ляво е основната галерия с подземната река. Следващото разклонение се разделя на две, като и двете често излизат отново на водната галерия на височина 5-6 м. над водното ниво, под самите сводове. Останалитедве разклонения завършвт сляпо. По-нататък галерията мени често посоката си, запазвайки общата посока на развитие на пещерата. ирината и е от 1 до 2 м., височината на сводовете до 12 м. Тук реката изпълва цялата пещера и има дълбочина от 60 см. до 4,5 м. ПО стените водата е изрязала множество длетовидни израстъци, които н елипсват в самата вода, представлявайки опасност за движещата се гумена лодка. На места суровите скали се смекчават от снежно-бели образувания и повлеци.
  Дъното на реката е лишено от каквито и да е утайки. На около 300 м. от входа се достига сухо отклонение от главната ос на пещерата, което се разделя на още три, две от които се свързват отново с основната галерия. По пътя на водата до тук се преодоляват на няколко места синтрови прегради с височина до 1 м. По-нататък галерията запазва характера си, все такаизпълнена с вода с известно снишаване на сводовете. На 70 метра преди края се появяват дебели тинести утайки в реката и сухи глинести наслаги на отделни места. Тази част на пещерата е значително по-богата на образувания – сталактити, сталагмити, драперии, някои от които са с внушителни размери.
  Накрая пещерата завършват с 18 м. дълго езеро, което завършва в дясно с дълбок извор. Предполага се, че с използването на леководолазна техника би могло да се открие продължение на пещерата.
  Дължина по главната ос: – 746 м.
  Обща дължина: – 810 м.
  Температура на въздуха: – 10,5о
  Температура на водата: – 10о
  Пещерата е интересна в хидрологично отношение. На входа и е построена през 1967 г. хидрологична станция на Софийския университет и се започват редовни изследвания от Катедрата по физическа география.
  Фауна на пещерата: – сравнително бедна – паяци, сенокосци, мокрици. Троглобионти не бяха намерени.
  Пещерата представлява интересен обект за посещение на организирани пещерняци.
  Необходим инвентар: – гумена лодка, ботуши, 10 м. въже.
  Стоице Андреев

  Картирана 6 ноември 1962 г. от Стоице Андреев – СПК Академик Сф.

  Прекартирана в 3D от Кики 08-2009-01.2011 г.