Сухата пещера

 • Други имена
  Голямата пещера
 • Дължина
  81 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Намира се на 4 км. запад-югозапад от село Янтра. Обща дължина около 80 м. Две големи зали с малко сталактити и сталагмити и височина до 12 м. са единственото по-забележително нещо в тази пещера. Намерена бе малко по-богата фауна от прлепи, мокрици, паяци, стоножки, трихоптера диптера.
  Вода липсва.
  Температура на въздуха 12,5о.
  Библиография:
  1. Т.Корчев, Т.Ненов – в.“Ехо“ бр.46/1962/, бр.47/1962
  2. Р.Чомаков – в. „Ст.трибуна“ бр.9/1962/

  Стоице Андреев

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Стоице Андреев СПК "Академик" София
 • Дата
 • Намира се на 4 км. запад-югозапад от село Янтра. Обща дължина около 80 м. Две големи зали с малко сталактити и сталагмити и височина до 12 м. са единственото по-забележително нещо в тази пещера. Намерена бе малко по-богата фауна от прлепи, мокрици, паяци, стоножки, трихоптера диптера.
  Вода липсва.
  Температура на въздуха 12,5о.
  Библиография:
  1. Т.Корчев, Т.Ненов – в.“Ехо“ бр.46/1962/, бр.47/1962
  2. Р.Чомаков – в. „Ст.трибуна“ бр.9/1962/

  Стоице Андреев