Нишата

 • Други имена
 • Дължина
  4 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  8 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Дължина: 4 m;  Площ:23.62 m2

  Намира се на 2 352 m СЗ  от с.Свещари в основата на скален венец на десния географски бряг на р.Царацар и на около 20 m ЮИ от пещерата „Тунелчето“. Входът има формата на полуелипса и широчина 7.92, респективно височина 1.60. Гледа на ЮИ.

 • Картировач(и)
  С. Попов, Ст. Стойчев, Св .Веселинова "Приста" Русе, БПД
 • Дата
  2019
 • Дължина: 4 m;  Площ:23.62 m2

  Входът има формата на полуелипса и широчина 7.92, респективно височина 1.60. Гледа на ЮИ. Височината в края на нишата достига 1 м. Картирана е от С. Попов, Ст. Стойчев и Св.Веселинова  на 21 септември 2019 по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019“