Тунелчето

 • Други имена
 • Дължина
  9 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на 2 352 m СЗ  от с. Свещари в основата на скален венец на десния географски бряг на р. Царацар. На 21 m СЗ от нея се намира „Голямата ниша“.