Тунелчето

 • Други имена
 • Дължина
  9 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на 2 352 m СЗ  от с. Свещари в основата на скален венец на десния географски бряг на р. Царацар. На 21 m СЗ от нея се намира „Голямата ниша“.

  Тунелчето

 • Картировач(и)
  С. Попов, Ст. Стойчев, Св. Веселинова "Приста" Русе, БПД
 • Дата
  2019-09-21
 • Дължина: 8.60 m; Площ: 9.50 m2

  Входът  има формата на полуелипса и размери 1.21 m широчина и 1.34 m височина. Той има СИ изложение. Пещерата е хоризонтална, едногалерийна и са развива в югозападна посока. Широчината на галерията е 1.2, при входа, а в малката заличка, непосредствено преди краят на пещерата, достига 2.60 м. През следващите 2.5 m, галерията се стеснява до 0.30 m и става непреодолимо тясна Средната височина  на галерията е 1.30 м. Подът е покрит с глина. Картирана е от С. Попов, Ст. Стойчев и Св.Веселинова на 21  септември 2019 по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019“