Милчански рог

 • Други имена
 • Дължина
  50 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  2468 код 101019 Милчански рог с. Синаговци

  Намира се в горния край на язовира в м. Божурица, на склона зад горския дом. От него на ок. 50 м има мост на реката. От моста веднага в дясно по пътеката, успоредна на р. Видбол, на ок. 30 м по течението има грамаден скален блок. От него на 20 м над МЕБ се намира входът.

  Пещерата е двуетажна, като и двата етажа са възходящи. Долният етаж завършва с непостоянно езерце, което се пълни при валеж. Горният етаж е с няколко разклонения. При т. 8, през стеснение и двуметров комин, има връзка с повърхността.

  Описание на достъпа

  2468 код 101019 Милчански рог с. Синаговци

  Намира се в горния край на язовира в м. Божурица, на склона зад горския дом. От него на ок. 50 м има мост на реката. От моста веднага в дясно по пътеката, успоредна на р. Видбол, на ок. 30 м по течението има грамаден скален блок. От него на 20 м над МЕБ се намира входът.

  Пещерата е двуетажна, като и двата етажа са възходящи. Долният етаж завършва с непостоянно езерце, което се пълни при валеж. Горният етаж е с няколко разклонения. При т. 8, през стеснение и двуметров комин, има връзка с повърхността.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена,с комин от два метра

  Карта

 • Картировач(и)
  С.Гаврилов ПК "Бонония" Видин
 • Дата