Коритска яма

 • Други имена
 • Дължина
  48 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  2467 код 101047 Коритска яма с. Салаш

  Входът започва с 5 м отвес с удобни хватки и стъпки за слизане. От тук пещерата се разклонява. Дясното разклонение е късо и завършва с непроходимо стеснение. Лявото е с по-голям сипей. На 10 м от края има голям иманярски изкоп. Наслаги: глина в крайните части и отделни гравитационни блокове.

  Описание на достъпа

  2467 код 101047 Коритска яма с. Салаш

  От с. Салаш се тръгва по черен път, посока заставата. От заставата, на 1500 м западно, се продължава по пътя. Стига се до кръстопът. Левият път води до язовира, направо е за границата, а десният води до Коритска глама. Пещерата се намира на ок. 60 м над МЕБ сред редки и ниски храсти в основата на източния склон на Коритска глама.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: низходяща,разклонена с -5 м.входен праг

  Карта

 • Картировач(и)
  С.Гаврилов ПК "Бонония" Видин
 • Дата