Кулско-Белослатински (101)

Най-западният от районите обхваща територията между р.Тополовец от запад до р.Вит на изток и Предбалкана от юг. По-големите пещери в него са „Въркан“ при с.Дружба с дължина 807м., „Башовишки печ“ при гара Орешец (от която са картирани 1,298м от известни около 4,000м), „Седларката“ с дължина 1,040м. и „Гинината“ с дължина 501м. при с.Садовец.