Дядо Станов стол

 • Други имена
  Постницата, Гергови дупки
 • Дължина
  50 m.
 • Дълбочина
  11 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  235 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дядо Станов стол | *Постницата, *Герчови дупки –

  с. Делейна *Община Брегово *Видинска област –

  Местност: Алботински скален манастир –

  Кулско-Белослатински карстов район № 101 –

  Дунавска равнина –

  G P S – E 22, 345155 N 44, 004528

  Рег.№ 2011 *Код № 101008 *НМВ 235м.

  Обща дължина 50м. *Денивелация 14м.(-11;+3)

  История на откриването:

  Изследвали и картотекирали Петър Трантеев, Здр. Илиев, П. Берон Година 1969 *Мащаб 1: 100 Прекартирал на 02/12/1979г. С. Гаврилов – пк“Б. Чонос“ гр. Видин

  Местонахождение:

  Разположена е на южния склон, обрасъл с нискостеблена гора, в основата на малък венец.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с наклон до 45% – низходяща, със серия от малки прагове. Суха, двуетажна, разклонена. Образувания няма. Развита по диаклазна цепка.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: низходяща.със серия от малки прагове

  Карта

 • Картировач(и)
  С.Гаврилов ПК "Бонония" Видин
 • Дата