Мешинковац

 • Други имена
  Батин печ
 • Дължина
  27 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1966
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещинковец | *Батин печ

  с. Върбово *Община Чупрене *Видинска област-

  Местност: Северната глама –

  Салашки карстов район № 202 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1059 *Код № 202016

  Обща дължина 27м.*Денивелация 8м (-3м, 5м)

  Името идва от отвора й, приличащ на пещ за печене на хляб, която местните наричат „Пещина“. Изследвали и картотекирали Ив. Кирилов и Георги Арнаудов Година 1966г.- ПК“Иван Вазов“ гр. София. Прекартирали Н. Гайдаров, Пл. Генков, Сл. Иванов – ПК“Бел прилеп“ гр. Белоградчик 1982г.

  Местонахождение:

  Намира се на 2км (45мин път) източно от с. Върбово в местността Северната глама. Развита в северното бедро на Салашката синклинала, изградено от триаски и предимно юрски варовици.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Проходна, едноетажна, разклонена, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: проходна,едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  М.Матеев, Иван Кирилов, Георги Арнаудов София
 • Дата
  1966-07-17