Пещерата под Бандерата

 • Други имена
  Дупката в просеченото
 • Дължина
  33 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Пещерата под Бандерата“ Синоним:*Дупката в Просеченето* с. Търговище община Чупрене област Видинска Салашки район, Старопланинска област № 202 Местност „Просеченото“ Рег.№ 1060 Код: 202017 Дължина 33м Денивелация – 13м

  Изследвана и картотекирана 1971г от Ив. Кирилов от п. к. Ив. Вазов Прекартирана на 12. 06. 1979г от Н. Гайдаров, Вл. Ненов-п. к.“Бел при- леп“ гр. Белоградчик. Намира се на 3, 5км източно от с. Търговище в мест. Просеченото, в гламата непосредствено под най-високата и то- чка, на която е монтирана Бандера. За отиване до входа не са необ- ходими други ориентири – може да се отиде и от с. Репляна и от с. Търговище. Когато се доближи върха, западно от него по скалния венец на около 150м в самия венец има просечено място, като врата с щирина 2, 5-3м. През тази „врата“минават козите пътеки от юг на север и обратно. Мястото е мното характерно и дори се вижда от пътя, когато се върви от с. Протопопинци към с. Търговище. В лявата глама непосредствено под върха се забелязва просеката в скалата. За да се достигне до входа на пещерата, необходимо е човек да за- тане на просеката и да тръгне на запад към с. Търговище в основа- та на венеца(не по ръба). На около 50м непосредствено на пътека- та е отвора – не може да се сгреши с друга ниша или пещера. Едноетажна, неразклонена, без образувания. Самата пещера представ- лява една доста наклонена и леко завиваща галерия със средно сечение 2х1, 7м. Към дъното на пещерата свода спада и се налага да се пропълзи. Подът е покрит със скални късове, паднали от свода или нахвърляни отвън. Предполага се, че това не е края на пещерата която завършва с голям скален блокаж и явно водите са текли в дълбочина към масива на самата глама. Вторични образувания има малко, слабо изразени по стените – ребра и повлеци. На около 8м от дъното в деня на проникването се забеляза поточе с малък дебит вследствие обилните валежи отвън, което се загубваше към дъното.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Никола Гайдаров ПК Белоградчик
 • Дата