Мечкина дупка

 • Други имена
 • Дължина
  57 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  155 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Мечкина дупка

  с. Бели дол *Община Ивайловград –

  Хасковска област –

  Местност: р. Акга Хисар (Бяла река)-

  Крумовградски карстов район № 413-

  Рило-Родопска област

  Рег.№ 128 *Код № 413001

  Обща дължина 57м. *Денивелация -22м.

  Картирана на 05/09/1971г от Борис Колев – „Аида“ Хасково на експедиция „Армира-71“. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се на 1км южно от с. Бели дол, на десния бряг на р. Акча Хисар (Бяла река). Входът се намира на десния склон на долината на Акча Хисар, на около 20м над МЕБ (нивото на реката), на 155м НМВ. Затулен между дърветата той има размери 0, 7х0, 9м. Образувана е в бели, ситнозърнести мраморизирани варовици, които потъват с азимут 320′ и под ъгъл 60′. Те са силно напукани, със следните простиралия на пукнатините: аз. 200 ‘ и ъгъл 90″, аз. 320′ и ъгъл 60′, аз. 220′ ъгъл 20′. На 1м2 се наброяват до 10-15 пукнатини от трите системи. Пещерата е низходящо развита по двете най-ясно изразени пукнатинни системи с простиране 320° и 60’.

  Описание на пещерата:

  Развита на три етажа, разклонена, периодично водна, без образувания. Привходната зала е дълга 30м и широка до 7м. От дясната ѝ страна се намира едър блокаж, а дъното е заето от глина, хумус и дребен чакъл. Покрай лявата страна се намира по-ниско стъпало -5м, след което тесен отвор отвежда в силно наклонена и покрита с лепкава глина галерия. През открит сифон се влиза в трета низходяща галерия, също покрита по пода с лепкава глина и завършваща с малко езерце (2х4м) над затлачен воден сифон. Дължината на пещерата по главната ос е 41м, а общата дължина е 57м при денивелация 22м. Температурата на пещерата е 14, 2°С, а влажността 83%. Наличието на по-голямо количество прилепно гуано в привходната част на пещерата говори за нейното нередовно обитаване от единични прилепни екземпляри.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Развита на три етажа, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата