Дупката

 • Други имена
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  270 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Единични екземпляри от едри дългоухи подковоноси
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дупката

  гр. Ивайловград *Община Ивайловград –

  Хасковска област –

  Местност: Дупките, градския парк –

  Крумовградски карстов район № 413-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 26, 063798 N 41, 314062 – WGS84

  Защитена местност „Дупките“с площ от 6, 5hа

  Рег.№ 129 *Код № 413002 *НМВ 310м

  Обща дължина 32м. *Денивелация -8м.

  Картирана на 03/09/1971г от Борис Колев и членове на пещерния клуб към ТД „Аида“ гр. Хасково, по време на пещерната експедиция „Армира-71“. Фауната е проучена за първи път от Б. Петров и С. Бешков през април 1992г. Пещерата попада в *Защитена местност „Дупките“с площ от 6, 5hа, обявена през 1992г. Основание за обявяването е, че пещерата е прилепно убежище и растат 13 вида орхидеи. Вътрешността и е силно замърсена от битови и промишлени отпадъци. Остатъци от огньове и факли има навсякъде. Поради близостта и до града и лесния достъп тя е често посещавана от местни хора. Необходимо е да се вземат мерки за почистването и от отпадъците и за ограничаване на достъпа на хора в нея.

  Местонахождение:

  Намира се на около 400м северно от крайните къщи на Ивайловград, на края на изкуствено засадена борова гора в местността Дупките, под крепостта Калето на 310м НМВ. Разположена е в градския парк над Ивайловград. До нея се стига по асфалтов път. Входът е заграден с метална ограда. Пещерата е образувана по единствена пукнатина с азимут 270′ в бели, силнокристални, меки варовици с горноеоценска възраст. Наблюдават се добре четири латерални нива.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е неголяма, суха и сравнително бедна на образувания. Входът е пропастен, с размери 1, 2х1, 3м. След 4м отвеc се стига в малко преддверие, от където по нисък пасаж се влиза в единствената зала на пещерата. Общата дължина е 32м, най-голяма ширина 8м и височина до 4м. Входът и преддверието са силно опушени. Повечето вторични образувания са изпочупени, а таванът е опушен от факли. Следите от мразовото изветряне се наблюдават по цялото протежение на пещерата. Дъното на пещерата е заето от голям каменист конус, образуван от автохтонни материали и чакъл, привнесен от вън по комин, запушен от споени с варовика глина и скални късове. Подът е покрит с черна лепкава глина. По края на варовиковото плато и височината „Св. Марина“ (източно от града) има малки ниши и каверни, които не представляват туристически и научен интерес. От пещерата са известни общо 13 вида безгръбначни животни. Преди години тя е била обитавана от колония подковоноси и дългокрили прилепи, но в резултат на постоянното безпокойствие те са прогонени. Сега се срещат само единични големи подковоноси.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Входен отвес 3 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата