Маркова дупка

 • Други имена
  Пропаст № 12 -
 • Дължина
  44 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Маркова дупка | *Пропаст Б12 –

  с. Челопек *Община Враца –

  Врачанска област –

  Местност: Маркова могила –

  Врачански пещерен район № 203 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 235 *Код № 203023

  Обща дължина 44м. *Денивелация -22м.

  История на откриването:

  Изследвана и картирана на 12/07/1969г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Еделвайс“ гр. София от Николай Гладнишки, Юри Велинов и Здравко Илиев. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на около 8км северозападно от с. Челопeк, на северния склон на Маркова могила. Подход от местността Долни валог, намиращ под шосето от с. Челопек за вр. Околчица. Западно от шосето има път, по който за около 20мин. умерен ход се достига до местността Затворо От там тръгват две пътеки – наляво през Конския преслоп за с. Зверино, а надясно извежда в мест. Бучива поляна. От Горната Бучива поляна по пътеката за Маркова могила, малко преди билото вдясно в неголям въртоп.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с наклон до 45%, Влажна, Разклонена, Диаклазна. Без образувания. Развита е в горноюрски – долнокредни органогенни варовици, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата