Въртешката пропаст

 • Други имена
  Пропаст № 13 -
 • Дължина
  211 m.
 • Дълбочина
  74 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1180 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Въртешката пропаст | *Пропаст № 13 –

  с. Челопек *Община Враца –

  Врачанска област –

  Местност Въртешкотo –

  Врачански карстов район № 203

  Рег.№ 236 *Код № 203024 *НМВ 1190м.

  Обща дължина 158м. *Денивелация -74м.

  История на откриването:

  Пропастта е известна отдавна на местното население. За пръв път в нея през май 1968г проникват Трифон Даалиев (прави първото описание) и Веселин Гяуров от „Еделвайс“ София. В началото на 1969г Ю. Велинов, Н. Гладнишки, В. Гяуров и др. правят подробна карта на пропастта. Изследвана и описана на 12/08/1974г от Трифон Даалиев.

  Местонахождение:

  Пропастната пещера „Въртешката № 13“ е разположена в Базовския дял на Врачанска планина, в землището на с. Челопек. Намира се на 9км северозападно от с. Зверино, на северния склон на вр. Рого в местността Въртешката. Входа е над валога „Скравеника“, в дясно от пътеката, идваща от Бучива поляна за мина Плакалница. Образувана е по две основни пукнатини, характерни за района. Пещерата е развита в горноюрски – долнокредни органогенни варовици от Гложенската свита , изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Вход с размери 10х6м, разположен всред вековна букова гора. Първият отвес с дълбочина 25м ни отвежда на сравнително равно дъно, покрито с шума от надвисналите букови дървета. Вляво от страна на отвеса за спускане има още един праг, дълбок 10 метра, който ни отвежда в 25 метрова глуха галерия. Главната галерия продължава силно наклонена и опира в блокаж. След провиране през него на края му излизаме на 4 метров праг. След преодоляването на прага поподаме в силно наклонена зала, дълга около 50м, широка 8м с височина на тавана над 10м. Галерията е с много красиви тополовидни сталгмити с височина до 5м. За да се стигне до края на пещерата се преминава възходящ парапет с дължина 4-5м, намиращ се от дясната страна на галерията. След парапета попадаме в най-красивата зала на пещерата, на която пода, стените и тавана са покрити с дендрити, сталагмити, сталагтити, синтрови езерца и др. вторични образувания. Пещерата е влажна, но липсва течаща вода. Температурата е 13oC.

  Екипиране за ТЕВ. Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: разклонена,низходяща,входен отвес 24 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Ю. Велинов, Н. Гладнишки "Еделвайс" - София
 • Дата
  1974-08-12