Равна дупка

 • Други имена
  Пропаст № 11
 • Дължина
  30 m.
 • Дълбочина
  24 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Равна дупка | *Равни трап №11-

  с. Челопек *Община Враца –

  Врачанска област –

  Местност: Равни трап –

  Врачански пещерен район № 203 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 234 *Код № 203022

  Обща дължина 30м. *Денивелация -24м.

  История на откриването:

  Изследвана и картирана на 03/05/1974г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Еделвайс“ гр. София от Павлина Гяурова и Здравко Илиев. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 7. 3км северозападно от с. Челопeк, на северния склон на вр. Яворец в местността Равни трап.. Подход от местността Долни валог, намиращ под шосето от с. Челопек за вр. Околчица. Западно от шосето има път, по който за около 20мин. умерен ход се достига до местността Затворо От там тръгват две пътеки – наляво през Конския преслоп за с. Зверино, а надясно извежда в мест. Бучива поляна. От Горната Бучива поляна по пътеката за Маркова могила, преди билото вдясно в голям въртоп. Входа обикновено е затиснат с голям камък.

  Описание на пещерата:

  Пропаст, Влажна, Едноетажна, Неразклонена. Диаклазна. Без образувания. Пропастта е развита в горноюрски – долнокредни органогенни варовици, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Не е екипирана за ТЕВ. Входен отвес 23 метра

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ