Марала

 • Други имена
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера „Марала“ с. Есеница Варненска област община Вълчи дол Войводско-Стански район, Дунавска равнина № 106 Местност – Марала Данни: Обща дължина 17m Денивелация -2m Рег.№ 1427 Код: 106002 Пещерата отстои на около 800м южно от с. Есеница, в подножието на малък скален венец. Пещерата е двувходова със северозападно разположение на входовете, хоризонтална, неразклонена, едноетажна, смесена, суха. Галерията отначало взима югоизточна посока, двата входа се съединяват и образуват малка зала, след което галерията завива почти на 90 градуса на североизток и се движи почти успоредно на скалния венец. Вторични образувания не се забелязват. Подът на галерията е застлан с пръст и отделни каменни отломки. Изследвана и картографирана 23. 09. 1976г от Ж. Радославов, Р. Косев от пещерния клуб към ТД „Галата“ Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ж. Радославов, Р. Косев ПК "Галата" Варна
 • Дата
  1976-09-23