Войводско-Стански (106)

В района са платата Войводско и Стана, където са известни само 3 пещери.