Дупна стена

 • Други имена
  Бойна дупка
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  450 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
  1994
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Дупна стена* Рег.№ 1426 с. Миланово Софийска област Махала Свражен Дължина 18 м. Денивелация +2 м.

  Пещерата се намира на около 6-6, 5 км. североизточно от ж. п. гара Лакатник в т. н. Свраженски дол. От гара Лакатник се тръгва по шосето водещо към гр. Мездра и след около 5-5, 5 км. се достига до къщите на мах. Свражен – съставна махала на с. Миланово. След дост- игането на махалата се хважща пътят, който се отделя от лявата /Северозапад/страна на шосето. В началото пътя се движи по широко суходолие с отвесни скални венци в ляво като постъпенно се навл- иза в каньонообразна речна долина. Пещерата се намира на около 1 км от махалата на десният географски бряг на дерето, под сравни- телно малък скален венец. Според районирането на карста в Бълга- рия /по Вл. Попов/ попада във Врачански пещерен район № 203. Образувана е в среднотриаски варовици изграждащи южното бедро на Берковската антиклинала. Входът е с характерна форма – височина 6 м. и широчина при основата 2 м. със северозападно изложение. Пещерата е едноетажна, неразклонена, суха и без образувания. Развита е по диаклазна цепка. МЕБ +30 м. Наслаги пръст и суха глина. Изследвана и картотекирана 28. 02. 1994 год. от Ал. Жалов член на п. к. Хеликтит гр. София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал.Жалов ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  1994-02-28