Маньова дупка

 • Други имена
  Пещера № 26
 • Дължина
  77 m.
 • Дълбочина
  30 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  120 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  За намиране на пещерите е необходимо да се намери водач от селото или извика член на ПК в Казанлък.
  Тръгва се от автобусната спирка на с. Дрента. Минава се моста на изток и се вървя по шосето. На около 250 м. се завива наляво и се върви покрай дървени бунгала по коларски път по дерето. Постепенно пътя набира височина и излиза на билото на десния склон, откъдето се виждат няколко къщи на отделна махала на селото. След преминаване край рядката гора в ляво на пътя в дясно се отделя трудно забележима пътека, която първоначално върви по хоризонтала, после постепенно слиза, пресича сухо дере и навлиза в Манюв дол. Пътеката върви успоредно на дола и води до входа на пещерата, намиращ се на 20 м. над течението на потока по левия склон, в основата на неголяма скала.
  Входа на пещера №26 се намира на 100 м. над входа на пещера №27 по стръмен склон и малко в ляво, в основата на малка скала. След доста тесен вход следва разширение и след няколко чупки се достига до средно голяма зала з дължина 25 м. По средата-на залата им два отвора водещи да по нисък етаж, откъдето през тесен отвор се прониква в несложен 15 метров отвес, труднопреодолим без наличието на въже. Образуванията в пещерата също са изпочупени. Обитаема е от прилепи. Общата дължина на пещерата с разклоненията достигна 77 метра. Вероятност за продължение няма. Според местните жители пещерите за били свързани някога заедно.

  Р. Делииски.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Делийски, Т.Тодоров, П.Чакъров ПК "Орлово гнездо" Казанлък
 • Дата
  1980-10-07