Водница

 • Други имена
  Пещера № 27
 • Дължина
  58 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: отделни екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Водница

  Пещера № 27

  № 3088   код 214145

  с. Дрента, община Елена област Велико Търново.

  За намиране на пещерите е необходимо да се намери водач от селото или извика член на ПК в Казанлък.

  Тръгва се от автобусната спирка на с. Дрента. Минава се моста на изток и се вървя по шосето. На около 250 м. се завива наляво и се върви покрай дървени бунгала по коларски път по дерето. Постепенно пътя набира височина и излиза на билото на десния склон, откъдето се виждат няколко къщи на отделна махала на селото. След преминаване край рядката гора в ляво на пътя в дясно се отделя трудно забележима пътека, която първоначално върви по хоризонтала, после постепенно слиза, пресича сухо дере и навлиза в Манюв дол. Пътеката върви успоредно на дола и води до входа на пещерата, намиращ се на 20 м. над течението на потока по левия склон, в основата на неголяма скала.

  Входа на пещера № 27 е нисък но веднага вътре галерията нараства във височина и широчина. Още на петия метър се навлиза в коритото на малък поток, който се губи под входа. Постепенно пещерата се снижава, потока се загубва в дясно на 15-я метър, галерията става ниска, трудно проходима с вероятност за продължение. Всички образувания са изпочупени. Забелязани са малко прилепи.

  Р. Делийски.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: едноетжна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Р.Делийски, М.Миладинов, Й.Йорданов ПК "Орлово гнездо" Казанлък
 • Дата
  1980-11-07