Лисичата дупка

 • Други имена
  Медуница
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  8 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Лисичата дупка | *К-110, *Медуница-

  с. Борущица *Община Мъглиж –

  Местност: Венеца –

  Старозагорска област –

  Шипченско-Габровски карстов район № 215

  Старопланинска област –

  Рег.№ 180 *Код № 215002

  Обща дължина 25м. *Денивелация +8м.

  Картирана на 12/07/1973 г. от Тотка Гъркова при провеждане на Клубна експедиция от ПК „Планинец“ („Прилеп1962“) гр. София

  Местонахождение:

  Намира се на 1км югозападно от ж. п. гара Борущица. Ориентир за входа е скалния венец, обърнат на юг. Той е на десетина метра от края на венеца в основата му. Развита в среднотриаски варовици, изграждащи мантията на Шипченската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Входа е с размери 0. 6х1м. При обща дължина 25м главната галерия е 12м. Всички галерии са ниски – средно 80см и само на мястото, където завършва разклонението височината е около 1. 7м. Пещерата е суха, канална, разклонена. Пода е глинест, на места с кости. Според местните жители, заслуга за костите имат освен местните иманяри и вълците и лисиците, обитавали до скоро пещерата. Без образувания. (Илия Никоевски)

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Т. Гъркова ПК "Планинец" ("Прилеп1962") София
 • Дата