Шипченско-Габровски (215)

Тук са проучени над 70 пещери и пропасти със сравнително малки размери.