Ледницата

 • Други имена
  Паничките -
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастта *Ледницата* Синоним:*Паничките* с. Драгана Ловешка област Местност *Горна Драгана* Денивелация -7м. Рег.№ 1530

  Пещерата е разположена на около 2, 8км северозападно от с Драгана Тръгва се по шосето за с. Бежаново и на около 1, 7км в дясно се отделя коларски път за местността *Аличковото*, а в ляво над добре изразен овраг /дере със стръмни брегове/ се отделя черен път, коййто се движи посока с. Ъглен и следи границата между лозя- та дъбовата гора, След около 1км. се излиза на обширна поляна. Отляво, откъм лозята се намира малко изворче, водата на ко- ето се губи в малък въртоп, т. н.*Паничките*или*Ледницата*. И двете имена се употребяват от местните жители. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово – Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад- северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширната Луковитска синклинала и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Садовската и Беглежката. Валога, в който се губи водата е с неправилна форма, два големи заклещени блокове го разделят на два самостоятелни входа. Слиза се откъм северната страна праг от 5 метра. Дъното представлява малка площадка със езерце, което се захранва от изворчето, водата на което пада от три метрова височина. Следва още един двуметров праг и водата се губи в тясна цепка надолу. На дъното температу- рата е твърде ниска, чувства се течение идващо от дълбините. Изследвана и картотекирана 1975 год. от Сава Георгиев и Цв. Йолов членове на пещ. клуб *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата