Партизанската пещера

 • Други имена
 • Дължина
  48 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Партизанската пещера* с. Драгана Ловешка област Местност *Домуз дере* Дължина 48м. Денивелация +1м. Рег.№ 1531

  Пещерата се намира на около 30 мин. път югозападно от с. Драгана. Тръгва се по десния географски бряг, срещу течението на река Каменица и в първият по дълбоко всечен в масива дол, на около +1м от руслото на реката е разположен входът на пещерата. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Входът е разположен на десния бряг на реката, на +1м от руслото и и при пълноводие залива част от пещерата. Входът е с елипсовидна форма, с югозападно изложение и размери широчина при основата 4м и височина на свода 3м. Пещерата е едноетажна с едно малко дясно разклонение, влажна, по тип смесена. Наслаги речни – тиня пясък и глина. Има няколко езерца, пълни със остатъчна вода от реката. Изследвана и картотекирана 1976 год. от Сави Савов, Сава Георгиев и Цветан Йолов членове на ПК *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Сави Савов, Сава Георгиев, Цветан Йолов ПК "Студенец" Плевен
 • Дата
  1976