Горно Драганската пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  102 m.
 • Дълбочина
  34 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на Горно Драгановската пропаст с. Драгана,

  Ловешка област Местност *Горна Драгана* Дължина 88м. Денивелация -34м.

  Рег.№ 1529

  Пещерата се намира на около 1, 6км северозападно от с. Драгана. Тръгва се по шосето за с. Бежаново, на 1, 5км то се пресича от дере със стръмни брегове т. н. овраг. Пропастта се намира в ляво от пътя на около 100м в началото на оврага. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитска синклинала и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Пропастта се развива на четири основни нива, разклонена, лабиринт- на, диаклазна, постоянно водна. Тя е с два отвора. Единият се намира на дъното на оврага, а другият е пропастен, започва с кладенец със дълбочина 28м и се намира североизточно /300 гради/от оврага на разстояние 15м. От дъното на оврага тръгва в северна посока малка 6 метрова низходяща галерия, която води до 8 метров кладенец, сле- два праг от -2, 50м и се излиза на първия междинен етаж. В източна посока се отделя 15м суха галерия, която се свързва с кладенеца на втория вход на кото -15м, който продъжава стапаловидно още 13 м. в дълбочина и излиза на кота -28, 4м. В източна посока се отделя 9м низходяща галерия, която излиза на тавана на зала. Височината и е 4, 50 м. От дъното и, в северна посока започва да се развива най- долният етаж по който се появява течаща вода. Галерията е хоризо- нтална, неразклонена, на 30м. сифонира в тясна цепка. Цялата пропастна система е с доста тесняци, но хватките са стабилни и удобни. Пропастта е доста студена и кална.

  Изседвана и картотекирана 1976 г от Сава Георгиев и Д. Пироев членове на ПК „Студенец“ гр. Плевен

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата