Керкенезовата пещера

 • Други имена
  Пещера № 15 -
 • Дължина
  76 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера № 15 *Кeркенезовата* с. Драгана Ловешка област Местност *Калето* Дължина 76м. Денивелация + 4м. Рег.№ 1528

  Пещерата се намира в скалния венец на Калето, в югоизточния край на с. Драгана. Тръгва се по пътя за кравефермата до достигане на моста прехврлен над р. Каменица. От него се виждат два отвора на пещери на скалния венец, един под друг. Горният, който е на около 14м над руслото на реката е входът на Керкенезовата пещера с рег.№ 1528, а долният е на пещера Калето с рег.№ 1527, която е на 5, 5м. от реката. До Керкенезавата пещера се стига, като се травер- сира по средния корниз на скалата, широк и удобен, минава се без осигоровка. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитска синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Пещерата е хоризонтална, възходяща, разклонена, суха. По тип смесе- на. Входът е с триъгълна форма, със западно изложение и размери – широчина при основата 4м и височина на свода 8м. Изследвана и картотекирана 1976год. от Сава Георгиев, Д. Пироев и Ангел Георгиев, членове на ПК*Студенец*гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: За достигане до отвора на пещерата е необходим инвентар

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата