Лабиринта

 • Други имена
 • Дължина
  115 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  100 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Типично пещерни представители на фауната не бяха намерени. Обитава се от много комари и мухи. На места бяха забелязани прилепи но не в колония.

  Описание на достъпа

  Лабиринта

  гр. Опака, Търговищка област –

  Местност: Марков руд –

  Русенски карстов район на Ломовете № 103-

  Дунавска равнина –

  G P S – E-N – WGS84

  Рег.№ 133 *Код № 103003

  Обща дължина 115м. *Денивелация 0м.

  История на откриването:

  Пещерата няма местно име. Посещава се често от местното население и е обект на внимание от страна на нмаяярщте. Картирана на 12/03/1973г от Б. Бонев, С. Стоянов и Г. Милев от „Луцифер“ Търговище.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км северно от гр. Опака по пътя за тухларниците, в района „Марков руд“. До там може да се стигне по пътя, който води за тухларната на село Опака в северозападна посока. След тухларната се продължава по коларски път и се преминава дървен мост. На около 500-600м от моста се отклонява друг горски път, който е добре подравнен. Този път извежда на нивите на Марков руд. До тук може да се стигне и с превозно средство, ако се тръгне пешком от тухларната. Пътят до пещерата е 1 час. От тук нататък се продължава пешком. Преминават се два водослива, като се върви в северозападна посока между ивицата, която се заключава между нивата и залесената ивица на Марков руд. Стига се до характерна круша, която е единствена в района на синора . От крушата на 95 крачки в северозападна посока по дължина на венеца на Марков руд се свива в южна посока, слиза се още 10м право надолу. В района на пещерата няма характерни предмети и беше засечен само един азимут до десния ъгъл на сградата на ТКЗС -168 гради. Височина над МЕБ 100м.

  Описание на пещерата:

  Отвора на пещерата представлява неправилна елипса с размер 1х1, 9м. Отворът е направо в земята с лек наклон от 25 градуса. Слиза се в голама зала. В дъното на залата срещу входа са нападали огромни каменни блокове, които затрупват някои от входовете на галериите. Залата има габарити 10-13м. В лявата страна под залата има две галерии – едната с дължина 12м, а другата 8м. Дясната страна е осеяна с множество цепки и тесни галерии, в които не може да се проникне. Тавана на пещерата е силно напукан и пукнатините са значителни. На места се виждат дори корени на дървета, на повечето места стените са силно мразово изветрели, а по пода на всички галерии и най-вече в дъното на пещерата има много ситен чакъл, обрушен от мразовото изветряне. Вторични карстови образувания не бяха намерени. Само на лявата страна на стената на залата, в която е входа на пещерата, бе намерено пещерно мляко. При проникването не бяха забелязани обитатели.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Б. Бонев, С. Станев, Г. Милев ПК "Луцифер" Търговище
 • Дата
  1973-03-12
 • Лабиринта

  Рег.№ 133 *Код № 103003

  гр. Опака *Търговищка област – Местност: Марков руд –

  Русенски карстов район на Ломовете № 103- Дунавска равнина –

  Местонахождение:

  Пещерата се намира в района “ Марков руд“.До нея може да се стигне по пътя, който води за тухларната на с. Опака, която се намира на север от селото, продължава се по пътя който преминава през мост изграден от дървен материал. По нататък пътя пръдължава по водослива и лъкатуши успоредно на поток, който се влива в р. Черни Лом. На 500-600 м. от моста в лява страна се намира също такъв горски път, който води до нивите намиращи се на Марков руд. До там може да се стигне с превозно средство. Горският път е доста стръмен но добре подравнен. От тук пещерата можеда се достигне като се тръгне пешком покрай нивата, преминават се два водослива които са доста характерни за този район след около 400-500 м. в синора който се намира между нивата и скалния масив в северозападна посока се стига до една круша, единствената в синора, продължава се още 200 м., след което се пресича венеца на Марков руд в южна посока. На север на около 100 – 200 м се намира лабиринтна пещера с няколко входа, а по-нататък също по венеца има скален параклис. Продължава се стръмно надолу, докато се стигне до малка скална стена успоредна на венеца на Марков руд. 32024 е единствената пещера в тези скали.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е с два входа. Единият има почти правилна правоъгълна форма, а другия почти ромбоидна. Квадратният вход има размери 2 х 1.5 м а другият 2 х 1.2 м. Пещерата е хоризонтална с множество галерии. Подът е покрит в началото с пръст, галериите са с височина 1 м. Почти всички завършват с тесни цепки. Общата дължина на галериите е от порядъка на 115 м, а основната галерия е дълга 43 м. Свода и стените на пещерата са силно напукани, а на някои места се срещат характерни триъгълни профили на галериите, което е характерно само за тази пещера в района. На места на пода се срещат добре оформени еворзионни котли, които имат размери – дълбочина 1 м. и диаметър 0.50 м. На дължина приблизително 1/3 от общото разстояние бе установен втори етаж на пещерата, който е под основната галерия и се свързва с нея на две места. Пода на долния етаж е покрит с пръст, която беше влажна. Вероятно през пролетния период през долния етаж протича вода. Галериите са много тесни и трудни за проникване. В пещерата няма вторични карстови образувания.

  ФАУНА

  Типично пещерни представители на фауната не бяха намерени. Обитава се от много комари и мухи. На места бяха забелязани прилепи но не в колония.

  Пещерата е посетена за II път от пещерния клуб Търговище и беше картирана и описана, но местното население я посещава