Марков руд

 • Други имена
 • Дължина
  87 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Марков руд | *3. 2. 026 –

  гр. Опака *Търговищка област –

  Местност: Марков руд –

  Русенски карстов район на Ломовете № 103-

  Дунавска равнина –

  G P S – E-N – WGS84

  Рег.№ 132 *Код № 103002

  Обща дължина 87м. *Денивелация -7м.

  Пещерата няма местно име. Посещава се често от местното население и е обект на внимание от страна на иманярите. Картирана на 23/04/1973г от Б. Бонев и Г. Милев от „Луцифер“ Търговище.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км северно от гр. Опака по пътя за тухларниците в района „Марков руд“. До там може да се стигне по пътя, който води за тухларната на село Опака в северозападна посока. След тухларната се продължава по коларски път и се преминава дървен мост. На около 500-600м от моста се отклонява друг горски път, който е добре подравнен. Този път извежда на нивите на Марков руд. До тук може да се стигне и с превозно средство. Ако се тръгне пешком от тухларната пътя до пещерата е 1 час. Оттук нататък се продължава пешком. Преминават се два водослива, като се върви в северозападна посока между ивицата, която се заключава между нивата и залесената ивица на Марков руд. Стига се до характерна круша, която е единствена в района на синора. От крушата на 95 крачки в северозападна посока по дължина на венеца на Марков руд се свива в южна посока, слиза се още 10м право надолу. В района на пещерата няма характерни предмети и беше засечен само един азимут до десния ъгъл на сградата на ТКЗС – 168 гради.

  Описание на пещерата:

  Отвора на пещерата представлява неправилна елипса с размер 1х1, 9м. Отворът е направо в земята с лек наклон от 25 градуса. Слиза се в голама зала. В дъното на залата срещу входа са нападали огромни каменни блокове, които затрупват някои от входовете на галериите. Залата има габарити 10-13м. В лявата страна под залата има две галерии – едната с дължина 12м, а другата 8м. Дясната страна е осеяна с множество цепки и тесни галерии, в които не може да се проникне. Тавана на пещерата е силно напукан и пукнатините са значителни. На места се виждат дори корени на дървета, на повечето места стените са силно мразово изветрели, а по пода на всички галерии и най-вече в дъното на пещерата има много ситен чакъл, обрушен от мразовото изветряне. Вторични карстови образувания не бяха намерени. Само на лявата страна на стената на залата, в която е входа на пещерата, бе намерено пещерно мляко. При проникването не бяха забелязани обитатели.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,рзклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата