Казанката

 • Други имена
  Пещерата
 • Дължина
  341 m.
 • Дълбочина
  40 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1972
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Казанката | *Водната пещера –

  с. Долни Върпища *Община Дряново –

  Габровска област –

  Местност: Казаните –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 255118 N 42, 560859 – WGS84

  Рег.№ 182 *Код № 214013 *НМВ 473м.

  Обща дължина 341м. *Денивелация -40м.>

  Картирана на 12/07/1972г от М. Генев, Н. Бузев от „Стринава“ Дряново.

  Местонахождение:

  Намира се в с. Долни върпища, на 40м южно от казана за варене на ракия в селото.

  Описание на пещерата:

  Понорна пещера с постояно протичащ през нея подземен поток. Има образувания.

  Екипиране за ТЕВ. Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: низходяща,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  М. Генев, Н. Бузев ПК "Стринава" Дряново
 • Дата
  1972-07-12