Кървавата локва

 • Други имена
  Кладенците
 • Дължина
  646 m.
 • Дълбочина
  140 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  780 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1966
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ.Входен отвес -40 м.

  Техническо описание

  Екипиране за ТЕВ „Кървавата локва“ | „Кладенците“ гр. Котел Сливенска област Местност: Зеленич (Пиздра) БФСп № 05 Код № 217005 НМВ 770м Обща дължина 646м Денивелация -140м

  Kървавата локва е каскадна пропаст с отвеси от 15; 15; 38; 5 и 17м. Дъното е сифон. В хоризонталните галерии има красиви образувания. През тях протича подземен поток с неголям дебит.

  Екипиране за ТЕВ:

  Необходим инвентар: въжета 80м; 60м; 7-8м;; 40м; 20м, примки 10бр.; планки 6бр.(поне 2 таванни); карабинери 10бр. Въжето се фиксира на дърво до входа и се спуска до самото начало на отвеса. На лявата стена има 2спита. На площадката след началния отвес има прехвърляне с 2 примки на камък (желателно забиване на клин). По камините придвижването е на класика – въжето е само за осигуровка. След камините в дясно има хоризонтален тесняк, който извежда над втория кладенец. Началното закрепване е на примка и спит. По-надолу има прехвърляне на примка. На площадката има прехвърляне с 2 примки (желателно забиване на клин). Слиза се около 15м и се търси отвор на лявата стена. Кладенецът не се слиза докрай, а се прави „пандюл“ към този отвор. След провиране през тесняк се стига до 4-5м праг, в началото на който има спит (желателно забиване на клин). Следващият отвес се екипи- ра на 2 спита на около 2м височина с У-образно закрепване. На около 4м по-надолу се прави прехвърляне с примка, след 10-15 м има още едно прехвърляне. След преминаване на ниска хоризонтална галерия и движение по блокажи се достига последния праг. Дъното е сифон. По-добре е да се траверсира над прага в ляво до образува- нията. Така се попада в интересна галерия, непроучена докрай. (Мариана Петрова, ноември 1987г)

  Второ описание: I. Необходим инвентар: – Въжета: 2х80м, 40м, 30м,

  Примки 3бр, Планки 15бр обикновени, 1бр. таванна, удължител или безкарабинерна, Карабинери 20бр.

  II. Описание. Въжето се фиксира на дърво до входа. На около метър

  след началото на входния отвес се прави междинно закрепване на спит. След входния отвес продължението е в дясно. В началото на следващия праг се прави междинно закрепване на спит на лявата стена. Слиза се до малка площадка. На спит на тавана се прави следващото закрепване. Слиза се до по-широко място, където следва изкачване около 1, 5м. Минава се през тясна камина, която води до следващото прагче. Прави се Y–закрепване на два спита, като едната планка е таванна, удължител или безкарабинерна. Следва хоризонтален тесняк, в който се прави парапет на три спита и се излиза над следващия отвес, като се прави закрепване на четвърти спит, разпо- ложен по-високо от останалите. След 6-7м спускане се излиза в широк отвес и се прави междинно закрепване на спит. По-надолу на площадката се прави междинно закрепване на спит. Отвеса не се слиза до дъното, а се прави пандюл към отвор в ляво. Въжето се фиксира на камък без примка. След провиране през тесняк се стига до 5-6м праг, където се прави закрепване на спит. За следващия отвес въжето се закрепва на скална халка на дясната стена, прескача се над отвеса и се прави Y–закрепване на два спита над отвеса. Отвеса се спуска без междинни закрепвания. Следва ниска хоризонтална галерия. В дясно след най-ниската част има разклоне- ние с интересен много висок комин. След преминаване на ниската галерия и блокажа се стига до последните два прага. Екипира се на камък и спит в началото на отвеса, като за спита се използва стоманена примка за удължител. Първия праг се слиза по въжето, а втория на класика със самоосигуровка. Тук е най-красивата част от пещерата и единственото място, където се срещат вторични карстови образувания. Дъното е сифон. (Николай Димитров – „Протей” Сливен, април 2007г.)

  /Техническо описание:/

  1ви отвес, 35м – Подвежда се на две дървета в ляво гледайки към входа. След 4м се прави отклонител с дълга примка на скален издатък в ляво. След 3м основно и дублиращо закрепване на спитове на стената в дясно и отпред. След 5м се стига до наклонена зала с листа, през която се слиза 7-8м. Продължението на отвеса е в дясно, гледайки надолу по наклона. На отсрещната стена се прави подвеждане на спит и след метър основно и дублиращо на спитове над следващата част от отвеса (единия е високо на тавана). След 6м се стига до малка площадка и се прави междинно на спит на тавана. След 5м междинно на спит, което се транслира с примка или удължител. След 4м се стига до дъното на отвеса в тясна диаклаза. Изкачва се тясна камина след 2м до следващия отвес.

  2ри отвес, 7м – Подвеждане на скална халка в дясно и основно и дублиращо на спитове в дясно (единия е на тавана). От дъното през 6-7м меандър направо се стига до се стига до парапет в дясно, водещ до следващия голям отвес.

  3ти отвес, 50м – Екипира се 5м подвеждащ парапет на спит на стената и 2 анкера 8мм в тавана. В началото му има още един спит, който може да се пропусне. Парапета минава над тесен меандър и служи основно за придържане в началната си част и за осигуровка близо до отвеса. В началото на отвеса основно и дублиращо на спитове. След 5м междинно на спит в ляво в тясната част. След още 5м се стига до малка площадка, под която отвеса се разширява и се прави основно и дублиращо на спитове. След 20м се прави закрепване на спит и парапет на 1м наляво до два други спита. Не трябва да се екипира с пандюл директно на двата леви спита, тъй като въжето трие. От двата спита се продължава надолу 15м. Отвеса не се спуска до дъното, а се прави пандюл в ляво. Въжето се фиксира на спит с таванна планка или директно на камък. Слизат се и се качват 2м и се минава няколко метра през тесняк до следващия отвес.

  4ти отвес, 5м – Подвеждане на скална халка в дясно и У-закрепване на два спита. Веднага от дъното се подвежда към следващия отвес със същото въже.

  5ти отвес, 6м – Подвеждане с горното въже на скален клин в дясно. Необходима е къса примка за транслиране на клина. След 4м се прави У-закрепване на спитове високо над началото на отвеса. От дъното след 5м хоризонтала се стига следващия отвес.

  6ти отвес, 20м – Подвежда се на две скални халки в ляво и дясно. Прескача се над отвеса и се прави У-закрепване на спитове. Следват 20м до дъното без междинни прехвърляния. Продължава се 60-80м по ниска галерия и меандър и се преминава над блокаж. През блокажа може да се слезне 10м на класика до единия сифон. Над блокажа се стига до последния отвес.

  7ми отвес, 10м – Подвежда се от далече на скален блок и се екипира на два спита в началото на отвеса. Първата му част се слиза по въжето, а втората на класика с осигуровка и се стига до втори сифон и дъното на пещерата.

  /С червена боя са нарисувани стрелки за посоките и са маркирани голяма част от спитовете./

  Необходим инвентар: 1ви отвес – 51м въже, 7 планки (2 таванни), 2 примки, 1 удължител, 9 карабинера 2ри отвес – 15м въже, 2 планки (1 таванна), 2 карабинера 3ти отвес – 70м въже, 12 планки (3 таванни), 12 карабинера 4ти отвес – 23м въже с 5ти отвес, 2 таванни планки, 2 карабинера 5ти отвес – 0м въже (от 4ти отвес), 2 таванни планки, 1 къса примка, 3 карабинера 6ти отвес – 30м въже, 2 таванни планки, 1 примка, 3 карабинера 7ми отвес – 20м въже, 2 планки, 2 карабинера

  Общо инвентар: 51 + 15 + 70 + 23 + 30 + 20м въже, 29 планки (12 таванни), 33 карабинера, 1 удължител, 4 примки /Отвесите са близо един до друг и може да се екипират с общи въжета. За У-закрепванията може да се използват няколко дълги примки. На много места може да се използват удължители. Според начина на екипиране на таванните планки, примки и удължители могат да се спестят 8-10 карабинера. /

  Владимир Георгиев, 2013

  Карта

 • Картировач(и)
  В.Стоицев, Ал.Иванчев, Ал.Грозданов, С.Димитров, Зл.Качанов СПК "Академик" София, ПК "Кабиле" Ямбол
 • Дата
  1966