Дряновската пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  42 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  677 m.
 • Ерозионен базис
  35 m.
 • Година на откриване
  1966
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ.Вх.отвес 27 м.

  Техническо описание

  Не е оборудвана за ТЕВ. Необходим инвентар: 40м въже, 2 примки и 10м помощно въже за парапет при проникване до дъното на долната зала.

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал.Грозданов СПК "Академик" София
 • Дата
  1966