Каптажа

 • Други имена
 • Дължина
  26 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Каптажа“ с. Кривня Варненска област община Провадия Провадийски район, Източна Дунавска равнина № 108 Местност – Измътец Данни: Обща дължина 26m Денивелация +2m Рег.№ 3041 Код: 108038 Пещерата отстои на 2км северозападно от гр. Провадия по шосето за с. Кривня в местността Измътец до едноименен ресторант, в основата на скален венец. Той е с формата на подкова и е обърнат на юг, изграден е в мастрихтски варовици в които извиращата вода е образувала 4 пещери и множество ниши. В най-вътрешната част на скалния венец се намира водната пещера „Каптажа“. Тя е каптирана, от сифона на лявата галерия изтича река с дебит около 500л/сек. и захранва каменна чешма на 15м от отвора на пещерата. Прониква се от каптажа и се попада почти по средата на пещерата. Отляво остава водната галерия, в която е проникнато до към 14м. Водата извира от плътен грифон. Дясната галерия е суха, подът е застлан с дебел пласт глина. Пещерата е едноетажна, неразклонена. Изследвана и картографирана 1980 г от Св.Николов, Д. Добрев от пещерния клуб към ТД „Галата“ Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Каптирана и захранва на 15 м. от нея чешма