Боруна

 • Други имена
  Кръста
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  25 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Боруна | *Кръста –

  гр. Дряново *Габровска област –

  Местност: Боруна, Дряновски манастир –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 255560 N 42, 564360 – WGS84

  Рег.№ 3040 *Код № 214108 *НМВ 353м.

  Обща дължина 20м. *Денивелация -1м.

  История на откриването:

  Посещава се от иманяри. Картирана на 12/12/1980г на Окръжна експедиция. от Димитър Димитров, Г. Стойков и Ст. Толев от ПК „Орловец“ гр. Габрово.

  Местонахождение:

  Намира се при гр. Дряново до Дряновския манастир. От едноименната стара българска крепост се тръгва на юг, към жп линията, по пътеката за с. Върбаново. Входът на пещерата се намира във скалния венец, в дясно от пътеката, над Сини вир на Дряновска река. Експозиция на входа – на изток.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е с променяща се денивелация +0. 4/-0. 8м. Към края преминава в три етажа. Наслаги – пръст, ръбест чакъл. На места стените и свода са покрити с калцит. Фауна – комари и паяци.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на три нива,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Димитър Димитров, Г. Стойков и Ст. Толев ПК "Орловец" гр. Габрово
 • Дата
  1980-12-12