Измътец

 • Други имена
  Малката пещера
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера „Измътец“ с. Кривня Варненска област община Провадия Провадийски район, Източна Дунавска равнина № 108 Местност – Измътец Данни: Обща дължина 20m Денивелация +0m Рег.№ 3042 Код: 108039 Пещерата отстои на 2км северозападно от гр. Провадия по шосето за с. Кривня в местността Измътец до едноименен ресторант, в основата на скален венец. Той е с формата на подкова и е обърнат на юг, изграден е в мастрихтски варовици в които извиращата вода е образувала 4 пещери и множество ниши. Входът е разположен между пещерите „Каптажа“ и „Кончето“. Пещерата е двувходова, с ЮЗ изложение на отворите. Тя е едноетажна, хоризонтална, разклонена, канална суха. Вторични образувания липсват. Изследвана и картографирана 1980 г от Св. Николов, Д. Добрев от пещерния клуб към ТД „Галата“ Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Св. Николов, Д. Добрев ПК "Галата" Варна
 • Дата
  1980