Извирало

 • Други имена
 • Дължина
  240 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Извиралото

  с. Искрец *Община Своге *Софийска област –

  Местност: Площада в селото –

  Понорски карстов район № 204 –

  Обща дължина 240м. *Денивелация -2м.

  История на откриването:

  Картирал Л. Тодоров – с. Искрец, 1975 г. Мащаб 1: 100 Прекартирана на 11/08/1987г. от М. Златкова, Т. Медарова – СПК“Академик“ гр. София

  Местонахождение:

  Намира се на 200м северно над площада на с. Искрец. Пещерата е развита в среднотриаски варовици, изграждащи северното бедро на Свогенската антиклинала

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Изворна пещера, едноетажна, неразклонена, без образувания. Преминати с източване водата на 4 сифона Стигнато до пети сифон.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 5
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  М.Златкова, Т.Медарова СПК "Академик" София
 • Дата
  1987-08-11