Върпина

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  26 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Върпина –

  с. Искрец *Община Своге *Софийска област –

  Местност: Церовска ливада *Махала Меча поляна –

  Понорски карстов район № 204 –

  Старопланинска област –

  G P S – E N – WGS84 –

  Рег.№ 1262 *Код 204037

  Обща дължина 15м. *Денивелация -26м.

  История на откриването:

  Картирана на 22/04/1975г. от Л. Тодоров – с. Искрец. Пещерата е развита в среднотриаски варовици, изграждащи северното бедро на Свогенската антиклинала

  Местонахождение:

  Намира се на 600м източно от с. Искрец в местността Церовска ливада – между Търсилова могила и Каишов връх.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Пропаст суха, неразклонена без образувания. Малък вход, разположен в плитък въртоп. След 4 метров праг се попада на удобна площадка, от която следва 22 метрова камбана. Дъното е настлано с блокаж от нападали камъни, от които се долавя слаб полъх на студен въздух.

  Екипиране за ТЕВ:

  Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Л.Тодоров ПК Искрец
 • Дата